Oslava 120 let trvání SDH Nové Dvory (5.7.2015)

Den "D" nastal 5.7.2015. Po několika týdnech přípravy, kdy se výbor sboru scházel každou neděli a vše kolem oslav naplánoval a postupně připravoval za součinnosti s dalšími členy sboru. Týden před oslavami se činnost k přípravě oslav stupňovala, kdy jsem se scházeli každý podvečer a dolaďovali vše do konečné podoby. A nakonec se v soboru vše doladilo do konečné podoby a mohlo se začít v neděli ráno slavit. viz. "Příprava na oslav v plném nasazení". V rámci přípravy bylo připraveno a vyrobeno "Tablo k výročí 120 let SDH Nové Dvory", "Brožura ke 120 výročí" a v kulturním domě byla připraven výstavka fotograficí a úspěchů sboru.

Byl připraven následující program oslav:

09:30 prezence na slavnostní schůzi
10:00 slavnostní schůze hasičů s obědem
12:30 koncert dechové hudby Rebelka
13:30 mše svatá s žehnáním hasičského praporu
14:30 koncert dechové hudby Rebelka
15:00 slavnostní průvod obcí s položením věnce na památku padlých u místní kaple
16:00 koncert dechové hudby Rebelka
16:30 ukázky hasičských činností,skákací hrad
18:30 Pokácení máje v obci
19:00 zábava v KD s kapelou Fortuna

Defacto jsme celé oslavy zahájili "Slavnostní schůzí". Po prvnotním přivítání účastníků a hostů starostou sboru následovali přednesy jednotlivých členů výboru, které se týkaly historie sboru, techniky sboru, kulturních a sportovních činností sboru vč. kroužku mladých hasičů a referátu k 5. výročí od konání Rekordu v dálkové dopravě vody. Dále vystoupila starostka obce a předala hasičů krásnou stuhu na prapor věnovanou Obcí Nové Dvory. Poté byla předána vyznamenání členům sboru, vystoupily hosté a již se podával velice chutný oběd, který pro nás připravil p. Křesťan z Motorestu Nové Ransko. Cca od 13:00 hodin začala k tanci a poslechu hrát kapela Rebelka a od 13.30 hod. byla sloužena mše svatá ukončená žehnáním našeho krásného praporu a připevněním druhé nádherné stuhy jejím kmotrem M.Blažkem. A již zněly další tóny Rebelky a do toho naši nejmladší hasiči předvedli celkem tři hasičské útoky. Při posledním útoku došlo k rozpojení hasic, což postříkalo větší část návštěvníků, což bylo z jejich strany ve velmi horkém dni více než vítané. Něco málo po 15 hodině, kdy došlo ke zdržení díky praporečníkovi, který se "zapovídal" s panem farářem, se průvod našich hasičů, hasičů z okolních sborů, kapely Rebelka a také za účasti občanů obce vydal směrem k místní kapličce, kde byl umístěn věnec k památníku padlých občanů Nových Dvorů za 1. světové války a poté se průvod vrátil zpět před kulturní dům. Kolem 16 hodiny přijeli hasiči z Přibyslavi a představili jejich zásahovou techniku a také dorazila plošina HZS ze Žďáru nad Sázavou a to opět za doprovodu Rebelky. Krátce po 18 hodině byla pokácena májka a začala zábava s kapelou Fortuna, oproti programu, venku před kulturním domem.

Novodvorští hasiči si tímto dovolují poděkovat starostce obce, zastupitelům a obecnímu úřadu za plnou podporu při uspořádání oslav sboru, dále pak děkují Martinu Blažkovi za vše co pro sbor do této doby udělal a doufáme, že udělá i do budoucna. Poděkování též zaslouží ZD Velká Losenice za podporu. Samozřejmě, že nesmíme opomenout poděkovat všem členům sboru, kteří se zasloužili o přípravu a také o zdárný průběh celých oslav. Ještě jednou všem děkujeme.

U příležitosti oslav 120 let SDH Nové Dvory byla vytvořena brožura, která je k nahlédnutí ZDE.

Historická fota sboru k nahlédnutí ZDE.

Celá oslava byla natáčena kameramanem p. Prchalem. Z tohoto natáčení bude vytvořeno cca 1 hod. video. Předpokládáme vytvoření CD s tímto videem vč. fotografií z oslav. Více informací sdělíme prostřednictvím webových stránek a vyhlášením rozhlasem vč. zaslání smsky.

Několi videí k nahlédnutí:

   

  

Příprava na oslavy v plném nasazení:

Oslava 120 let SDH Nové Dvory v plném proudu:

FOTO A VIDEA: Šmíd Martin

Nahoru