Pochod na Brdičkův mlýn (29.6.2018)

V pátek 29. června 2018 hasiči celého okrsku pod záštitou Velké Losenice uspořádali pochod k ukončení školního roku na Brdičkův mlýn v Hamrech přes Peperek. Po zahájení, které proběhlo v nové zástavbě pod Peperkem, se v 17 hod. vydalo postupně několik skupinek na trasu. Děti v doprovodu rodičů i prarodičů cestou plnily různé úkoly. Čekali nás například vojačky, policajti, hasiči s první pomocí, rozeznávali jsme rostliny, značky, házeli jsme na cíl s překážkovým během. Pod skálou u mlýna jsme si všichni mohli opéci nad ohništěm klobásku a zapít ji limonádou či pivem. Poseděli jsme a celý prostor Brdičkova mlýna nám byl zdarma k dispozici. Pustili nám mlýnské kolo, mlátičku i obracečku sena. Někteří odjeli naší červenou Máňou přímo ze mlýna. Předtím jsme se s ní všichni vyfotili v místě, kde se nedávno natáčela scéna filmu Špunti na vodě. Máňa se však v kopci rozhodla stávkovat – došel benzín. Ten kdo nejel, cestu zpět absolvoval po bývalé železniční trati do Sázavy. Skupinku vytrvalců postupně cestou odvezla přivolaná auta. Pro devět posledních přijel k aleji náš nový Mercedes, zrovna zapadalo sluníčko. Počasí se vydařilo, účast byla veliká, cca 250 lidiček. Konečně začaly prázdniny!

Text a foto: Bc. Ivana Bedrnová

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – kulturní památka

Osídlení zdejší oblasti je spojeno s řádem cisterciáků ze žďárského kláštera, kteří zde zakládali hospodářské provozy. Původně středověký hamr – mechanická kovárna, měl za úkol zpracovávat železnou rudu těženou v okolí. Zanikl v 17. století. Mlýnský náhon byl poté využit pro obilní mlýn, který pracoval až do období druhé světové války. Posledními majiteli byla mlynářská rodina Brdíčků. V roce 2011 zde Technické muzeum v Brně otevřelo expozici věnovanou hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů. Jádrem expozice je plně funkční hamerské zařízení, získané z nářaďového hamru v Podhůří u Nepomuku, na kterém při speciálních akcích pracují kováři. Při běžných prohlídkách je návštěvníkům předváděna činnost vodního kola, potřebného pro provoz hamerského kladiva.

Nahoru