Cvičení dálkové dopravy vody z Kadova na Devět skal

V sobotu 17.4.2010 se sešlo 26 sborů  osmého úseku trasy květnového pokusu o rekord, aby si vyzkoušeli nejenom dopravu vody, ale také plnění hadic cisternami, spojení radiostanicemi a velitel úseku Radek Harvánek velet obrovské mase lidí.

Sešli jsme se v sobotu 17.4.2010 v 9 hodin ráno na parkovišti pod Devíti skalami. Po nástupu a minutě ticha za tragické úmrtí vládních činitelů Polské republiky proběhlo školení strojníků, seznámení s rozmístěním sborů po stanovištích, výstupnímy tlaky, které budou stanoviště mít na svých strojích a volacími znaky, kterými se budou hlásit svému veliteli.

Poté jsme se v 9:50 hod rozjeli na svá stanoviště, kde proběhlo roztažení hadic a v 10:34 hod jsme začali zaplavovat hadice čtyřmi cisternami. Po dvaceti minutách byly cisterny vypuštěné do hadic a tak velitel úseku dal v 11:05 povel prvnímu stanovišti, aby nasálo a začalo tlačit vodu. Postupně všechny stanoviště hlásily předávku vody, ovšem asi po deseti minutách přišla závada rozdělovače na prvním stroji. Chlapům se připekly kontakty na kladívku v rozdělovači. Velitel tam poslal záložní stříkačku, která při příjezdu na jejich stanoviště už nebyla potřeba. Chlapi totiž pohotově závadu odstranili a do konce cvičení dodávali bezchybně vodu. Projevil se jiný problém a to, že stříkačky na dalších stanovištích byly bez vody a tak zhasly motor. To by bylo v pořádku, jenomže poté měl jeden stroj problém nastartovat a po dlouhém přemlouvání jsme byli nuceni ho nahradit záložní stříkačkou. Byla to pro nás zase další zkušenost a aspoň si strojník před nimi a velitel úseku vyzkoušeli řešit tyto problémové situace. Po výměně stříkačky nastal ještě jeden menší problém na konci vedení a to prasklá fungl nová jednou použitá hadice. Toto si neumíme vysvětlit, protože to byl mírně klesající úsek a v hadici mohl být tlak přibližně tak 4 atm. Pro nás jediné možné vysvětlení byla vada výrobce. Ale hadici jsme během chvilky vyměnili a v 11:45 začala stříkat voda na konci vedení. Poté jsme ji nechali 30min stříkat a v 12:15 hod byla dodávka vody ukončena. I přes tyto problémy si myslím, že jsme se s celou akcí poprali úspěšně a pro všechny sbory to byla veliká zkušenost, kterou jistě využijí 8. května. Po uklizení materiálu jsme se přesunuli do obce Herálec, kde nás bratři a sestry hasiči tamního sboru výborně pohostili a provedli jsme tam závěrečné vyhodnocení.

 

Data cvičení

Délka hadicového vedení 
4400 m
Převýšení trasy         74 m
Teplota nasávané vody 
5,8 °C
Teplota vody stříkané na konci 12,8 °C
Čas výjezdu na stanoviště 9:50 hod
Čas zahájení zaplavení 10:34 hod
Čas ukončení zaplavování
10:58 hod
Čas zahájení dálkové dopravy vody 11:05 hod
Čas výstřiku vody na konci trasy 11:45 hod
Čas ukončení dodávky vody 12:15 hod

 

 

Fota a videa z celé akce, které nám pořizoval bratr Bohumil Marek jsou k vidění níže. 
PS: Bohouši díky za super záznamy.

Fotogalerie akce "Cvičení dálkové dopravy vody z Kadova na Devět skal":

Videa z nástupu a přípravy před akcí (9):
 

Videa z akce (15): 
 

Videa ze závěru akce a zhodnocení (5): 

 

Nahoru