Finanční sbírka v obci na pomoc postiženým tornádem na Moravě

Vážení spoluobčané, pokud byste chtěli pomoci obyvatelům postižené Jižní Moravy tak můžete.

V prodejně a na obecním úřadě je umístěna kasička kam můžete své finanční dary odevzdat.

Zastupitelé obce po ukončení sbírky vyberou postiženou obec, do které vybrané peníze pošlou.

Peníze budou poslány přímo na účet vybrané obce.

Sbírka bude probíhat od 30.6.-14.7.2021.

Jménem postižených občanů Vám za pomoc děkujeme.

Nahoru