Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 v Obci Nové Dvory

V Tříkrálové sbírce v roce 2022 byla v Obci Nové Dvory vybrána částka ve výši Kč 7 908,--. Děkujeme.

Nahoru