Hlášení rozhlasem 9.1.2019

Vedoucí prodejny oznamuje ,že od pondělí 14. ledna po celý týden včetně soboty 19. ledna  bude prodejna zavřena z důvodu čerpání řádné dovolené. Připomínáme vlastníkům zemědělských pozemků u kterých proběhla v loňském roce pozemková úprava, že mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019. Upozorňujeme vlastníky lesů na možné nebezpečí přemnožení kůrovců v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k neprodlenému prověření stavu jejich lesů a k odstranění schnoucích či jinak poškozených stromů, včetně jejich asanace. Napadené dřevo je třeba urychleně vyvézt z lesa nebo mechanicky či chemicky ošetřit a to ve stanovených termínech. V průběhu zimy uschlé či právě usychající smrky, jakož i vývraty a zlomy s vývojovými stádii kůrovce, je třeba zpracovat a odvézt z lesa do konce března tohoto roku. Dříví napadené kůrovcem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 31.5.2019, nejpozději však před výletem dospělců z napadeného dříví, což platí obecně v průběhu celého roku. Vylétlé opuštěné souše bez kůry netřeba přednostně zpracovávat.

Nahoru