Hlášení rozhlasem 4.2.2019

Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2018, kterou vypracoval vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31.3.2019. Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě v Nových Dvorech.

Nahoru