Hlášení rozhlasem 25.7.2019

Vzhledem ke stávajícímu ( resp. dlouhodobému ) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci především v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových ( vodní toky, nádrže) a především pak podzemních vod, včetně vody z vodovodního řádu. Jedná se zejména o odběry pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénu, kropení zpevněných ploch apod.

Nahoru