Hlášení rozhlasem 16.8.2019

Prosíme občany, aby do kontejneru na bioodpad neházely ŽÁDNÉ větve v kompostárně musí tyto větve z dovezeného odpadu vybrat zpracovat a odvést na skládku. Obci tak zbytečně rostou náklady, neboť fakturu za likvidaci větví musí zaplatit obec. Vždy z jara a na podzim jsou objednány kontejnery na větve, v zvlášť v nutných případech můžete větve odvést na místo pálení čarodějnic. Pokud i nadále budou  větve v kontejneru na bioodpad bude obec nucena pořídit na kontejnerové místo kameru.

Nahoru