Hlášení rozhlasem 3.2.2020

1. " ZD Velká Losenice nabízí možnost prodeje sadby brambor odrůd: Belana, Bernina a Laura. Množství je omezeno na 2 q na osobu. Cena 10 Kč/kg    včetně DPH. Zájemci si mohou sadbu objednat na váze ve Velké Losenici nebo na čísle 777822710."

2. pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 11. února v 18.00 h v kanceláři obecního úřadu v Nových Dvorech.

Nahoru