Hlášení rozhlasem 5.8.2021

1. Kominictví a topenářský servis bude provádět v naší obci  revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Termín revizí a kontrol se uskuteční v pátek 20.8.2021, cena za kontrolu a čištění komínu je 350,.- Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350,- Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800,- Kč objednávky na tel. 608 748 989.
2.V sobotu 7.srpna od 10-17 h akce na Šlakhamru pro celou rodinu s názvem Retro Výlet na Šlakhamr, chybět nebudou ani kováři. Srdečně zvou pořadatelé.
3. V sobotu 21.srpna pořádá TJ Velká Losenice na tenisových kurtech ve Velké Losenici turnaj ve čtyřhře neregistrovaných hráčů, registrace hráčů je od 8-  8.30 hodin,  startovné je 150Kč/hráč, občerstvení zajištěno.
Nahoru