Hlášení rozhlasem 28.05.2023

1. Vedoucí prodejny oznamuje, že prodejna bude z důvodu rekonstrukce uzavřena příští středu 31.5. od 9,00 hod. na cca týden.

2. Všichni spoluobčané jsou zváni na Besedu s pracovníky ČEZ-u, která se koná ve čtvrtek 1.6. od 18,00 hod. v KD.

3. Od 1.6. se v odpoledních hodinách otevírá dětské hřiště u MŠ pro naše malé děti s doprovodem. Všichni návštěvníci se budou řídit vyvěšeným provozním a návštěvním řádem, který bude u vstupu.

Nahoru