11.1.2014

Starosta hasičů svolává na neděli 12.1.na 19:30 hod. členskou schůzi do
místního pohostinství. Do zatrubněného rybníka před č.p.10 je možno vozit
hlínu.
Nahoru