Události

V pondělí 6.4.2020 se naše jednotka SDH Nové Dvory zúčastnila zásahů u třech požárů. První zásah byl proveden u Bukové, kde hořel soukromý les. Naše jednotka pomáhala s hašením, jelikož zásah u tohoto požáru zabezpečovaly další jednotky, po cca hodině jsme byly odvolání k požáru obecního lesa a než jsme dorazili na místo samé, dostali jsme hlášení o požáru soukromého lesa. Oba naše samostatné požáry jsme zvládli a požáry byly uhašeny.

Všem, kteří zasahovali, byla odeslána děkovná smska tohoto znění:

Dobrý den vážení, nelze opomenout události týkající se našich hasičů, které proběhly v těchto dnech. Velky dík patří Bobeši M., který včas nahlásil požár lesa u Bukové a zachránil desítky hektarů lesa. Dále děkuji Laďovi H., který ohlásil požár lesa v Timply. Třetí dnešní požár lokalizovali Josef a Tomáš S.
Všem členům výjezdové jednotky patří dík za záchranu našich lesů. Speciálně Jardovi a Patrikovi R., Tomáši N., Martinovi a Natce Š., Josefu N. ml.., Josefu, Tomáši a Janě S., Jirkovi F.
Těch výjezdů máme letos více (6), věřme, že to nebude dále takto pokračovat. Ivo N.

Pár fotografií z míst zásahů:
foto: Šmíd Martin

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala při požáru slámy v místním zemědělském družstvu. Původně hlášen požár stohu slámy, naštěstí hořela jenom sláma v přípravně. Zasahovat jsme nemuseli.

O zásahu informovali také Hasiči z Přibyslavi: http://hasicipribyslav.cz/2020/03/29/29-03-2020-pozar-slamy/

D
ruhý dnešní zásah v soukromém lese, foto Ivo Němec níže. 

14.3.2020 jsme také zasahovali u zavalané osoby mezi obcí Nové Dvory a Pořežín, kde naše jednotka poskytovala první pomoc.

O tomto zásahu informaci Hasiči z Přibyslavi: http://hasicipribyslav.cz/2020/03/16/14-03-2020-zavalena-osoba/

Foto: Šmíd Martin

V sobotu 12.10.2019 vyrazily hasiči na již tradiční podzimní výlet. Ranní vstávání nebylo ideální, ale cesta autobusem s konzumací domácí "meducínek", likérků a kořaleček už byla lepší a možná už i dobrá. Jako první proběhla plavba lodí mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál byla Dalešická přehrada. Následovala prohlídka vodní přečerpávací elektrárny Dalešice v Kramolíně. Po dlouhé, zajímavé a náročné prohlídce následovala odměna ve formě pivovarského gulášku nebo kotletky v Dalešickém pivovaru. Samozřejmě nechybělo pivečko. Po rychlém přesunu a drobném mazlení se autobusu s mostem si hasiči prohlédly "Starou židovskou čtvrť" v Třebíči. Na cestu zpět do Nových Dvorů již mnoho "meducínek" nezbylo. Náprava ve formě výborné večeře a nějakého toho pivečka přišla při závěrečné večeři v Penzionu Starý Dvůr.

V sobotu 27.12.2014 se v 19:00 hod. v kulturním domě uskutečnila výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory. Po zahájení valné hromady a přívítání všech zúčastněných včetně hostů z SDH Velká Losenice a SDH Pořežín dostal slovo jednatel sboru Ing. Halík, který přednesl výroční zprávu za rok 2014 (text zprávy níže). Poté vystoupili se svými zprávami vedoucí mladých hasičů, velitel sboru a hospodář sboru. Následně byli vyznamenání někteří členové sboru, ať již ti, kteří jsou součástí sboru více než 60 let nebo méně, oceněni byli též členové sboru, kteří se podíleli na opravách hasičské techniky. Následovala volba nového výboru včetně volby funkcionářů. Nový výbor bude tedy pracovat v tomto složení:

Starosta: Sobotka Josef č.p. 71
Náměstek starosty: Ing. Němec Ivo č.p. 63
Velitel: Rosecký Jaroslav č.p. 32
Strojník: Doležal František č.p. 50
Jednatel: Ing. Halík Vladimír č.p. 30
Hospodář: Šmíd Martin č.p. 19
Referentka žen: Němcová Ivana č.p. 72
Ostatní členové výboru: Sobotka Tomáš č.p. 71, Mokrý Milan č.p. 14, Langpaul Miloš č.p. 28, Závodný Michal č.p. 84, Bedrnová Ivana č.p. 79 (kronikářka sboru), Fišarová Marie č.p.2, Petráň Pavel č.p. 122 a Němec Josef ml. č.p. 72.

V rámci diskuse vystoupili hosté z Velké Losenice i Pořežína, bývalý starosta obce, který poděkoval hasičům za činnost, kterou pro obec vykonávají. Závěrem proběhlo poděkování odstupujícímu starostovi sboru Ing. Němcovi. Poté následovalo občestvení a ukončení výroční valné hromady.


Výroční zpráva jednatele SDH Nové Dvory za rok 2014

Vážené sestry a  vážení bratři hasiči, dovolte mi, abych vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory v roce 2014. Letošní rok nemohl začít jinak, nežli pořádáním již 49. hasičského plesu v místním kulturním domě. V únoru příštího roku budeme tedy slavit půlstoletí konání hasičských slavností v naší obci. O mnoho mladší je tradice v následném nedělním dětském karnevale. Při sobotním plese vyhrávala známá a oblíbená kapela Fortuna a v neděli odpoledne k dobré náladě a výborné atmosféře přijala  pozvání hudební skupina z Ústavu sociální péče Křižanov. Stejně jako v loňském roce, nálada byla výborná a všem se jejich vystoupení líbilo. Jenom připomínám, že naše obec, již pravidelně několik let, zasílá tomuto ústavu finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč, který slouží pro jejich vlastní potřeby. Obě tyto kulturní akce se vydařily a účast byla nad očekávání dobrá. Nyní trochu historie. Po opravě hasičské zbrojnice  v padesátých letech minulého století se začalo v naší obci velice vážně uvažovat o stavbě víceúčelového kulturního stánku. Tato stavba byla zahájena v roce 1959 a většinou svépomocí občanů byla o šest let později dostavěna. Dne 26.února 1965 se konal v prostorách, kde se nyní nacházíme, 1. Hasičský ples místního dobrovolného sboru v novodobé historii. Byla zde tehdy zadána tradice ke každoročnímu pořádání hasičských slavností, které se pravidelně dodržují dodnes. Věříme, že tato slavnost bude pokračovat i následných letech. Letos nás opět  potěšili kolegové – hasiči z Velké Losenice, kteří se našeho plesu účastnili v uniformách. Jejich návštěvu jsme jim na oplátku opětovali. V sázavském kulturním domě uspořádal okrsek Velká Losenice rovněž ples. Účast nebyla nikterak vysoká, ale byla započata kulturní aktivita okrsku i v této oblasti. Nemalou zásluhu na tom má jistě i starosta okrsku br. Ivo Němec, rovněž současný starosta našeho sboru.

            Z dalších akcí připomínám velice pěkné sobotní sportovní odpoledne u příležitosti dětského dne. Členky sboru připravily spoustu soutěží a zábavy pro naše nejmladší spoluobčany a nechybělo taktéž dobré občerstvení pro všechny přítomné. Stavění májky se svým krutým průběhem nechci detailně rozebírat, ale je třeba si tuto událost uchovat v paměti. Na podzim jsme se již tradičně sešli v Penzionu Starý dvůr u příležitosti posezení s hudebním doprovodem Míly Sobotky. Hasiči našeho sboru a jejich nejbližší zaplnili celý motorest . O několik dní později proběhla tradiční mikulášská nadílka pro místní děti do věku 12-ti let. Vesnicí se celý podvečer nesly strašidelné zvuky party čertů, které doprovázeli mikuláše s andělem. Tuto akci pořádají členky sboru s místní mládeží. Někteří členové našeho sboru se  v uniformách  zúčastnili 100. výročí založení SDH Rosička.

            Ze sportovní činnosti připomínám účast sboru na okrskové soutěži, která se letos konala ve Vepřové. Dokázali jsme sestavit pět soutěžních družstev s celkovým hodnocením čtyři soutěžní družstva výborní a hlavní družstvo mužů, co do výsledku zklamalo. Šesté místo s naším hasičskou historií a zázemím není možno jinak hodnotit. Z mého pohledu se náš sbor v současnosti potýká s generačním problémem, který se jistě díky kvalitnímu zázemí, elánu a přístupu mnoha mladých hasičů v krátké době vyřeší. Pochvalu zajisté zaslouží obě družstva v dětských kategoriích a dále opakovaně vynikající umístění zaznamenalo družstvo žen a veteránů. Svoje hasičské dovednosti jsme opětovně dokázali  v Sázavě na soutěži O pohár starosty. V našem sboru byl však docela problém sestavit družstvo a vůbec se této akce zúčastnit, ale to jsem již hodnotil dříve a musel bych se vrátit o několik myšlenek zpátky. Dále jsme se sešli na  námětovém cvičení v podávání vody na dálku,které se letos konalo ve Špinově, kde byla hlavně prověřena provozuschopnost svěřené techniky, součinnost sborů našeho okrsku a dovednosti obsluhy. Sportovní nadšení a zápal ze hry jsme si dokázali při tenisovém turnaji čtyřher a nohejbalu, které bylo ukončeno večerním opékáním výborně připraveného selátka v altánku u koupaliště, které nás sbor získal za jarní výpomoc při sběru kamení na pozemcích ZD Velká Losenice. Květnové čištění koupaliště jsme stejně jako loni spojili s hasičským fotbalem. Nejnáročnější akcí, které jsme se aktivně účastnili, byla výstava hasičské techniky a setkání dobrovolných a profesionálních hasičů z celé ČR na letišti Hřiště u Přibyslavi pod názvem PYROCAR 2014. Vystavovali jsme zde nejen naši historickou techniku, ale také jsme se starali o občerstvení přítomných návštěvníků. Vždyť aktivní účast více jak 50-ti členů sboru na této akci jasně dokázala, že v případě potřeby se členové sboru dokáží semknout a kvalitně zajistit úkoly,  které si důkladně naplánovali. Konečný výsledek stál za to.

        Za velice vydařenou akci letošního roku můžeme považovat uspořádání zájezdu pro hasiče a rodinné příslušníky.  Navštívili jsme a obdivovali dovednost a zručnost  strojních automatů  ve Sklárně Světlá nad Sázavou, dále jsme absolvovali prohlídku s výkladem v Pivovaru Velké Popovice s ochutnávkou místního pivního moku Kozel a poledním občerstvením. V těsné blízkosti byla domluvena golfová akademie, kde jsme byli zasvěceni do tajů golfu a teoretické poznatky jsme následně zúročili na zelených grínech golfového areálu Štiřín. Po tomto náročném sportovním výkonu jsme se vydali na zpáteční cestu s večerní zastávkou, večeří a společným posezením v Penzionu Starý dvůr v Nových Dvorech. Výlet se všem líbil a těšme se již na další zajímavý poznávací zájezd.

         Vedení okrsku Velká Losenice uspořádalo setkání hasičských seniorů tentokráte v Nížkově. Z našeho sboru se setkání zúčastnilo několik členů. Rovněž jsme přijali pozvání sousedních sborů z Velké Losenice a Pořežína k účasti na jejich valných hromadách, které se konaly v prosinci letošního roku.

Co se týká technického zabezpečení sboru, náš sbor v současné době vlastní automobilovou cisternu Praga RN, kterou využíváme od roku 1974. Vyrobena byla v roce 1953 a i po tolika letech je velkým a spolehlivým pomocníkem. V roce 1982 jsme náš sbor vybavili novou motorovou stříkačkou PPS12, která je především využívána mimo zásahů u požárů při hasičských soutěží. Ve vlastnictví sboru je ještě jedna motorová stříkačka PPS12, kterou jsme pořídili v roce 1984. Kompletní sestavu naší techniky doplňuje skříňový nákladní automobil Praga RN, zakoupený v roce 2001, který je vyroben v roce 1951 a motorová stříkačka DS 16 z roku 1957. Naši techniku se snažíme udržovat v rámci možností k jejich stáří v akceschopném stavu tak, abychom všem dokázali, že i tak starou techniku je možno využívat v krizových situacích. Rok od roku je toto však složitější a náročnější, jak na volný čas některých členů sboru, tak i na finanční prostředky sboru a obce. V současné době má náš sbor 133 členů, z tohoto počtu je 38 žen a 27 mladých hasičů. Toto vysoké číslo je dáno jednak vzrůstajícím počtem obyvatel naší obce, ale také příkladnou prací s naší mládeží. Všichni věříme, že v budoucnu povede tato aktivita ku prospěchu nejen hasičského sboru, ale i celé obce Nové Dvory. Ve vycházkových uniformách jsme navštívili jubilující členy a popřáli pevné zdraví do dalších let. Letos to byli : při 50-tých narozeninách br. Jaroslav Němec, br. Vlastimil Kajuk a br. Jaroslav Klimeš, při 70-tém výročí narození pak br. Josef Rychlý, při 75-tém výročí jsme navštívili br. Miloslava Mokrého a při 80-tém výročí pak br. Jana Šmerouse. U slavnostního výročí zlaté svatby pak manžele Mokrovi z čp.14 a manžele Štursovi z čp 24. . Všem ještě jednou blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.

      Smutnou událostí letošního roku byla účast několika našich členů v uniformách při posledním rozloučení zasloužilého funkcionáře a nositele nejvyšších hasičských vyznamenání Sboru hasičů ČR br. Karla Herolda v červenci ve smuteční síni na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Ještě jednou: „Čest jeho památce“.

Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo nepotřebný kovový odpad ukládají na místní skládce. Pro sbor finanční částka získaná z prodeje kovového šrotu představuje každý rok velice vysokou částku. Během roku probíhaly pravidelné schůzky výboru a členské schůze, kde se domlouval a schvaloval postup naplánovaných akcí pro tento rok. Pravidelně starosta sboru informoval výbor i členské zasedání o důležitých záležitostech projednávaných na jednání Okrskového i okresního zasedání výboru hasičů. O všech těchto jednáních jsou vedeny řádné záznamy v Knize zápisů našeho sboru. A jaké jsou cíle a úkoly našeho sboru na další období? Především udržovat v provozuschopném stavu svěřenou techniku, pokračovat v práci s mládeží a příkladně reprezentovat v okrskové, případně okresní soutěži. Příští rok náš sbor oslaví významné výročí, a to 120 let své činnosti. Zajisté tato událost bude jednou z významných akcí, na kterou se budeme muset velice pečlivě připravit. Ještě než ukončím svůj příspěvek, dovolím si popřát nově zvolenému výboru, který vyjde z dnešní valné hromady spoustu elánu a chuti pracovat pro náš hasičský sbor. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, spokojenost v rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho potřebného štěstíčka do nového roku 2015.

V sobotu 27.9.2014 v 7:00 hod. začal den D a hodina H pro účastníky hasičské zájezdu. Přesně v tuto hodinu jsme se sešli, nasedli do autobusu a plně naložený autobus vyrazil směr Světlá nad Sázavou, kde jsme měli první zastávku v místní sklárně. Rozděli jsme se na dvě skupiny a hurá do provozu. Prohlédli jsme si výrobní části podniku, kde se právě vyráběli skleničky na vínečko. Každý z nás si odnesl skleničku na víno, někteří i více ... Po prohlídce sklárny jsme vyrazili po dálnice směr Praha do Velký Popovic. V Popovicích jsme navštívili pivovar s kozlem ve znaku. Průvodce i s kozlíkem Ondrou nám ukázali část provozu pivovaru a dozvěděli jsme se také něco o historii. Samozřejmě, že jsme ochutnali pivečko přímo ve sklepích pivovaru. Na závěr jsme se i s kozlíkem Ondrou vyfotili. Zde jsem se dostali lehounce do skluzu s časem. Navštílivili jsme také místní Kozlovnu, kde jsem si všichni dali výborný oběd na který jsme měli pouze hodinu. Obsluha restaurace zabrala a stihla celý náš aubotus obsloužit, tedy nás nasytiti a napojit. A pak už jenom hurá na golf do Štiřína. Zde se nás ujali dva trenéři a celé dvě hodiny jsme odpalovali a patovali jako o život. Po unávném odpalování a patování jsme se vydali směr Nové Dvory do Penzionu Starý Dvůr na večeři. Po lehké dvacítce po cestě domů jsme se už všichni těšili na "kachénku" a "steaček" do penzionku, kde jsem celý úspěšný a parádní zájezd zakončili.

Docela trefné pojmenování pro námětové cvičení, kdy se po dlouhém zimním spánku opět používá veškeré hasičské vybavení, které bylo zazimované. Je přece potřeba vyzkoušet, jestli ještě vůbec funguje. Před pátou hodinou se spustila siréna, nasedlo se do auta a vyrazili jsme směr Špinov, kde se letos námětové cvičení pořádalo. Velmi mě mrzí, že z naší početné hasičské základny, se po zaznění sirény sešlo jen pár lidí, kteří se domluvili předem. Zbytek se bohužel ani neobtěžoval jít se podívat, co se děje. V našem případě šlo letos spíš o to vyzkoušet, jestli technika už zase funguje. Mašina zatěžkávacím testem, vzhledem k tomu v jakém stavu se ještě donedávna nacházela, prošla. Bohužel nám praskla hadice, ale na druhou stranu, se alespoň zjistilo, že je potřeba koupit nové. Jedna rada pro příště. Možná by bylo dobré před odjezdem zkontrolovat, jestli je vše funkční nebo jestli je benzín všude tam, kde má být. Aby se pak nestávaly věci typu: aha asi tam není dost benzínu nebo no přetlakový ventil sice máme, ale nefunguje, takže ho nemá cenu ani vytahovat. Na závěr bylo ve Špinově pro všechny zúčastněné připravené občerstvení a u piva se přeci všechno hodnotí líp nebo ne. 

Fota ve fotogalerii zde

 

Letos přišel starosta SDH Ivo Němec s nápadem, že by Nové Dvory mohly uspořádat hasičský fotbal. Jelikož je v altánku připraveno zařízení už od čarodějnic a po čištění koupaliště je na místě i technika, nebyly by přípravy tak náročné. Jedinou podmínkou konání bylo příznivé počasí.

A to bylo ve středu problém, jelikož obloha byla zatažená a nevypadalo to moc příznivě. Přesto se ozval SDH z Vepřové, že by rádi přijeli, a tak se fotbal nakonec konal.

I počasí se nakonec umoudřilo a objevilo se i sluníčko. Z Vepřové přijela dvě družstva - jedno dívčí. A i když se nakonec zúčastnila jenom Vepřová, vyklubalo se z toho příjemně strávené odpoledne. Dostavilo se i dost místních, kteří přišli podpořit naše družstvo.

Pravidla byla celkem jednoduchá. Pomocí vodního proudu dostat míč na soupeřovu polovinu až k mantinelům koupaliště, které představovaly branky. Hrací čas byl 2x10 minut. Dívky měly podmínky trochu zjednodušené, mohly si na své polovině pomáhat nohama. Občas jim pomohl i rozhodčí Účastnit se mohla čtyřčlenná družstva s povinným vybavením - helmy, rukavice a ochranné brýle na oči.

Po několika utkáních (každý hrál s každým) se na prvním místě umístilo družstvo domácích (SDH Nové Dvory) a patří mu velká gratulace.

Pro všechny bylo připravené občerstvení a i samotný fotbal byl hezká podívaná. Proto je na příští rok plánované uspořádat hasičský fotbal znovu. Doufejme jen, že bude počasí stejně vydařené jako letos a že se do této soutěže zapojí více hasičských sborů.

 

Fota ve fotogalerii zde: www.novedvory.eu/obecne/category/88-152013-tak-trochu-jiny-fotbal

 

Jelikož se blíží zima, je potřeba připravit i hasičskou techniku na přezimování, aby byla na jaře opět funkční a provozuschopná, a proto minulý týden požádal velitel několik členů sboru o pomoc s těmito přípravami.

Bylo potřeba vypustit vodu z cisterny a z chladičů, dále potom zkontrolovat fridex ve stříkačkách a zkontrolovat baterie v autech.

Za péči o naši techniku bych ráda poděkovala T. Sobotkovi, M. Langpaulovi, F. Vencálkovi a J. Sáblíkovi, kteří tomu věnovali své volné odpoledne.

 

Fota k nahlédnutí ve fotogalerii: www.novedvory.eu/obecne/category/80-17112012-zazimovani-aut-a-techniky

 

Dne 27. 4. 2012 se uskutečnilo námětové cvičení našeho okrsku. Toto cvičení se konalo v Sázavě a bylo zaměřeno na dopravu vody z koupaliště Sázava na kravín V České mezi.

Cvičení začalo v 17 hodin odpoledne houkáním požární sirény. Po přepravě na místo cvičení jsme byli umístěni na naše stanoviště v obci Česká Mez poblíž kapličky. Tam jsme připravili stříkačku, rozvinuli svých 5 hadic dopravního vedení a čekali na vodu. Zhruba po 15minutách jsme se dočkali a mohli tak poslat vodu dál. Po drobných problémech s vysílačkami bylo cvičení za 25 minut ukončeno. Celé tak trvalo asi 40 minut.

Potom jsme sbalili hadice a stříkačku a přesunuli se do areálu pohostinství v České Mezi. Tam bylo pro účastníky připraveno drobné pohoštění od členů SDH Sázava. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení celého cvičení, kde bylo konstatováno, že cvičení proběhlo úspěšně a zůčastnilo se ho 11 sborů našeho okrsku.  Po něm následoval odjezd domů.

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, a doufám, že se příští rok sejdeme v stejně hojném počtu jako letos.

 

Fota ve fotogalerii: www.novedvory.eu/obecne/category/73-27-4-2012-nametove-cviceni

V neděli 29.5.2011 v 6 ráno se sešlo několik našich hasičů, aby zrealizovali částečné napuštění nově zbudované jímky soukromého zemědělce J. Bence z nedalekého rybníka Morkusárna a provedli tak zkoušku těsnosti.

Mezi tím již probíhalo vypouštění koupaliště a jeho příprava na následné čištění. Voda z něj ubývala rychle a tak se mohla parta "čističů" brzy vrhnout na odstraňování nežádoucí zeleně a poté spláchnutí celé horní poloviny koupaliště třemi proudnicemi. Vodu dodávala stařičká červená Erena, která pravda trochu zlobí, ale síla čerpadla schopného dávat 1600 litrů vody za minutu zařídila řádné procvičení hasičů, vlastně čističů. Před oběděm jsme se rozešli a další parta pokračovala zase odpoledne, až odtekl zbytek vody z nejhlubší části koupaliště.

Fota můžete vidět ve fotogalerii:

   29.05.2011 čištění koupaliště

VIDEO:

V pátek 29.4.2011 mohli slyšet naši spoluobčané zvuk, který jen tak často neslyší. Byla to naše hasičská siréna, které jsme pořádně vymetli pavučiny. V 16:30 byl totiž vyhlášen poplach a to zkouška dálkové dopravy vody v obci Buková z místního rybníka na kravín tamního zemědělského družstva. Toto cvičení děláme pravidelně každý rok a tak to pro nás už není žádný problém. Ovšem malá změna přeci jenom letos byla. Dříve jsme se vždy domluvili, že budeme v určitý čas na místě určení a sbory si jezdily s předstihem, což mělo mnohdy za následek, že jsme měli natažené hadice dříve než byl jakoby vyhlášen vlastní poplach. Letos poprvé jsme všichni odjížěli v 16:30 od našich hasičáren. No my jsme se asi o minutku zdrželi, protože jsme v 16:30 spustily sirénu a minutku jsme si užívali její řev. Mohli jsme si to dovolit, protože jsme věděli, že se jedná o cvičení a nikdo není v ohrožení. Poté jsme nasedli do naší červené MÁNI ve složení  Sáblík Jiří, Langpaul Miloš, Vencálek František, Němec Ivo, Sobotka Josef, Sobotka Tomáš, Němec Josef ml., Mokrý Jakub, Burda Lukáš, Burda Martin a Šulc Miroslav a vyrazili kolem Červeného mlýna do Bukové. Na místo jsme přijely jako šestí a vyšlo na nás stanoviště úžasně u výčepu místní hospůdky zvané BOUDA. Další změna a pro nás premiéra byla ta, že okrskový velitel Pepa Ptáček sehnal vysílačky, kterými jsme se letos poprvé dorozumívali. A do třetice letos byla ještě jedna novinka a to ta, že nás požádali kamarádi hasiči z Matějova, jestli by se i když jsou z jiného okrsku, nemohli také našeho cvičení zúčastnit. Samozřejmě že jsme jejich účast přivítali a myslím že to je i naše dobrá vizitka. Prostě asi to děláme dobře. Po 32min od vyhlášení poplachu stříkala voda na konci vedení u kravína. Velitel cvičení, Pepa Ptáček nás nechal ještě asi 20 min prohnat mašiny a v 17:20 byla akce ukončena. „No ukončena“, ještě nás čekala druhá šichta a to závěrečné vyhodnocení a občerstvení, které již tradičně bukováci udělali vynikající. Po pár pivech, výborném gulášku a nějakým tom štamprdlátku naznali, že v rámci bezpečnosti obyvatelstva by jsme měli takovéto cvičení dělat dvakrát do roka. (No nevím ale, jestli by to naše drahé polovičky pochopily.) Na závěr celé této vydařené akce nám zahrál Pepa Sobotků na harmoniku a my jsme vyrazili plni skvělých zážitků k domovu.

Celou akci bych na závěr shrnul, jako velice vydařenou, otestovali jsme si spolehlivost naší techniky, osvěžili jsme si techniku dálkové dopravy vody, vyzkoušeli komunikovat vysílačkami a také jsme se viděli se spoustou kamarádů. Možná snad jen dvě věci by jsme mohli pro příště zlepšit a to lepší komunikaci do vysílaček a také řazení sborů za sebe, v takovém pořadí, jak přijeli na místo. Ale právě proto se takové cvičení dělají, abychom zjistili naše mezery a snažili se je do příště odstranit.

 

Celková data cvičení  a časy dojezdů jednotlivých sborů:

Celkem se akce zúčastnilo 11 sborů
Ruku k dílu přiložilo celkem 96 hasičů
Délka vedení byla přibližně 1 100 m
Celkové převýšení bylo přibližně 42 m

16:30-Vyhlášení poplachu
16:31-SDH Buková
16:33-SDH Špinov
16:35-SDH Nížkov
16:37-SDH Matějov
16:39-SDH Rosička
16:39-SDH Nové Dvory
16:40-SDH Velká Losenice
16:41-SDH Sázava
16:42-SDH Vepřová
16:42-SDH Pořežín
16:43-SDH Malá Losenoce
17:02-Voda na proudu
17:20-Ukončení akce

 


 

Fotogalerie 29.04.2011 Námětové cvičení Buková 2011
 {phocagallery view=category|categoryid=49|limitstart=0|limitcount=0|type=0}

Prosíme občany obce, aby nám pomohli vybrat
nejlepší návrh na hasičský prapor.

 

 

Obrázky návrhů zvětšíte klepnutím myší na konkrétní návrh.

Varianta A:

 

Varianta B:

Varianta C:

Návrhy praporu vytvořil náš občan pan Martin Blažek, za což mu patří velký dík.

V sobotu 18.12.2010 se opět po roce konala výroční valná hromada dobrovolných hasičů. Letos jsme po dlouhé době přivítali hosty: starostu KSH pana Slámečku a dva členy SDH Velká Losenice pana Roseckého a paní Neuvirtovou.

Jako každoročně se probírala a hodnotila činnost sboru za uplynulý rok, kde se většinou objeví zmínka o hasičském plese, dětském karnevalu, kácení máje nebo mikulášské nadílce. Letos se ještě zmiňovala jedna důležitá událost a to překonání rekordu v dálkové dopravě vody, za jehož vedení a organizaci byly dvěma hlavním představitelům – Jiřímu Sáblíkovi a Ivo Němcovi uděleny medaile. Další medaile, tentokrát věrnostní, byly uděleny členům, kteří v našem sboru působí již deset nebo dvacet let.

Dalším bodem v programu bylo zhodnocení hospodaření sboru a schválení rozpočtu na následující rok, o což se stará Martin Šmíd. Okrajově padla zmínka i o chystaném hasičském praporu, který by náš sbor mohl pořídit již v příštím roce. Jako poslední následovala diskuse a občerstvení.

Po oficiálním ukončení schůze nastala volná zábava, kdy si každý popovídal s každým, poseděl s přáteli, ťuknul si na zdraví a končil větou: „Tak příští rok znovu a ve větším počtu.“


Zpráva jednatele sboru za rok 2010

Vážené sestry a vážení bratři hasiči,
dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti našeho hasičského sboru v letošním roce.
            Činnost našeho sboru, jako každoročně začíná v lednu přípravou tradičního hasičského plesu a následného karnevalu pro děti. Letos jsme tančili a bavili se s kapelou Fortuna poslední lednovou sobotu a následně v neděli odpoledne členky sboru připravily velice pěkný program se spoustou soutěží, překvapení a dárků pro děti naší obce i okolí. Při tomto dětském karnevalu vyhrávala kapela Ústavu sociální péče z Křižanova. Všem přítomným se toto vystoupení velice líbilo. Účast na obou akcích byla hojná, čemuž odpovídá i finanční zisk  33.000 Kč.
             Ještě jedna akce, nejen, že byla připravována od začátku roku, ale již pěkných pár měsíců zpátky, se nesla ve znamení myšlenky uskutečnění přepravy vody na velkou vzdálenost a vysoké převýšení. Každoročně v našem okrsku námětové cvičení v tomto duchu provádíme, ale to pouze na vzdálenost podstatně menší za účasti sborů okrsku Velká Losenice. Myšlenka našeho velitele byla postavena na součinnosti sborů při dopravě vody na dálku, jejich vzájemného sladění, organizovanosti a prověření technické způsobilosti svěřené techniky v extrémních podmínkách. Na základě tohoto byla celá akce nazvána „ Rekord v dopravě vody na dálku“ na trase Dolní Loučky – Devět skal s převýšením terénu 541 metrů ve vzdálenosti 63,46 km. Za 7 hod. a 5 min. bylo vše zdárně zakončeno výstřikem vody na nejvyšším místě Žďárských vrchů.
            Tato velice náročná akce, co se týče technického zabezpečení, lidské zodpovědnosti a přístupu, rychlého organizačního rozhodování, vzájemné součinnosti a v neposlední míře vírou v úspěšný výsledek, byla dne 8.5.2010 zapsána agenturou Dobrý den Pelhřimov jako oficiální český rekord v dané činnosti a uznána platným. Celá akce měla neskutečnou podporu nejen blízkého okolí v kraji Vysočina, ale plošně po celé ČR. Na trati bylo rozmístěno 287 hasičských sborů z ČR a jeden sbor ze SR. Zájem médií byl také veliký a dnes je možno s přesvědčením říci, že většina dobrovolných hasičů ČR zná SDH Nové Dvory s jejím velitelem br. Jirkou Sáblíkem.
            Námětová cvičení letošního roku byla zaměřena a vztahovala se na součinnost s okolními sbory k dosažení vysněného cíle, tj. dostat vodu na Devět skal. Z těchto důvodů bylo 10.4. provedeno námětové cvičení v okolí Jeřábkova mlýna a 17.4. proběhlo cvičení dálkové dopravy vody z Kadova na Devět skal – vše zdárně dopadlo.
            Okrsková soutěž se letos uskutečnila 5.6. v Malé Losenici. Deštivé dny, které předcházely vlastní soutěži, připravily velice náročné podmínky soutěžním družstvům. Kvůli podmáčenému terénu organizační výbor soutěže rozhodl zrušit štafetovou část soutěže. Náš sbor reprezentovalo nově složené soutěžní  družstvo v tomto složení: Jakub Mokrý, Aneta Mokrá, Lukáš Burda, Josef Němec ml., Miroslav Šulc, Jan Petráň. Strojníka zajišťoval Jiří Sáblík a velitele a spojku doplnili Martin Šmíd a Martin Mokrý. V takto složitých podmínkách jsme obsadili velice pěkné 5. místo.
            Svěřenou techniku jsme jako každoročně využili při čištění koupaliště a rovněž tak při úklidu místních komunikacích po přívalových deštích, které naši obec několikráte potrápily.
            Ze společensko-kulturní činnosti připomenu posezení v altánku u koupaliště při pálení hranice s čarodějnicí, stavění krásně nazdobené májky na návsi obce a její slavnostní pokácení s hudbou a výborným pohoštění. 
            Po několika letech výbor zorganizoval poznávací výlet pro své členy a rodinné příslušníky do vojenské pevnosti Josefov, dále jsme navštívili zámek v Novém Městě nad Metují a obdivovali jsme nádherné adršpašské skály se zajímavým a velmi poutavým výkladem. Zájezd jsme ukončili večeří u p. Šimáka ve vyhlášené hospůdce v Radostíně. Škoda jen malého zájmu o tento zájezd.
            Dne 27.11. jsme se již tradičně sešli na „domácí půdě“ v penzionu Starý dvůr při večerním posezení s hudbou. Účast byla rekordní a nálada výborná.
            Sbor se zúčastnil slavnostního 110. výročí založení SDH Sázava a 135. výročí založení SDH Přibyslav. Ve slavnostních uniformách zástupci našeho sboru navštívili a popřáli pevné zdraví do dalších let jubilujícím členům u příležitosti: 70. výročí narození p. Josefu Sobotkovi č.p.71 a p. Ladislavu Němcovi, u příležitosti 60. výročí narození p. Jaromír Kasal. a u příležitosti 50tého výročí narození p. Jaroslav Šmerous, Luboš Fišar, Jaromír Šmerous a Miloš Langpaul. Všem ještě jednou co nejsrdečněji blahopřejeme.
            Oproti tomu smutnou událostí byla chvilka, když jsme se naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem p. Janem Fišarem.
            Nemohu nevzpomenout na velice pěknou akci, která se konala 22.8. na návsi u kulturního domu. Jednalo se o odpoledne plné her, dobré nálady, soutěží a odměn, které zajišťovaly členky našeho sboru u příležitosti dětského dne.
            Pro sportovně založené členy byl uspořádán 14.8. tenisový turnaj čtyřher spojený s opékáním prasete a večerním posezení. V nejlepší formě se letos představila dvojice ve složení Petr Sáblík a Petr Štursa st., která v celém turnaji nenašla přemožitele a zaslouženě zvítězila.
            Mladí hasiči uspořádali tradiční Mikulášskou obchůzku s andělem a čerty. Navštívili všechny děti obce mladších 12ti let a předali jim drobné dárky.
            Co se týká vybavenosti členů, výbor rozhodl zakoupit pět nových vycházkových uniforem a bílé košile s krátkým rukávem pro většinu členů.
            Sběrem a prodejem nepotřebného železného odpadu sbor v letošním roce získal …. Kč.
            V průběhu celého roku probíhaly pravidelné schůze výboru a členské schůze. O všech těchto jednáních jsou vedeny záznamy v Knize zápisů. Byly zde projednávány a schvalovány všechny organizační záležitosti chodu sboru a jeho činnost, ale i podávány informace z okrskových jednání starostů a velitelů.
            Touto cestou si dovolím připomenout, že v letošním roce při okrskových volbách byl zvolen starostou okrsku Velká Losenice starosta našeho sboru br. Ivo Němec a zástupcem velitele okrsku Velká Losenice  br. Jiří Sáblík ml.
            Členskou základu k dnešnímu dni zajišťuje 131 členů, z toho je 99 mužů a 32 žen, mladých hasičů do patnácti let je 30.
            A jaké jsou cíle a úkoly sborů na další období?  Především udržování v provozuschopném stavu svěřené techniky, příkladná reprezentace v okrskové případně okresní soutěži, nápomoc při přemisťování skládky železného odpadu na nové stanoviště a větší účast členů na pořádání kulturních a společenských akcí v obci.
            Do nového roku přeji všem pevné zdraví, spokojenost v rodinném i pracovním životě a trošku toho potřebného štěstíčka.
            
                                                                           ing. Vladimír Halík – jednatel sboru

V pátek 28. května jsme měli stejně jako vloni vzácnou návštěvu v naší hasičárně, a to děti z naší mateřské školy. Mohly se seznámit s prací hasičů, s nástroji, které hasiči používají, jako například hadice, savice, proudnice, rozdělovač, sací koš a jiné. Kdo chtěl mohl si dát na hlavu hasičskou helmu a uvázat kolem pasu opasek. Vyzkoušeli si na vlastní kůži jak se hasí oheň tlumnicí, nosili hasící přístroj a raněného na nosítkách. Stříkali s džberovkou a nakonec po přejetí naší "Máni" k tenisovému hřišti, si všichni vyzkoušeli stříkat vodu hasičskou proudnicí. Na závěr si mohli poslechnout, jak moc hlasitá je naše siréna, která jim na chviličku zahoukala. Mohu za sebe říct že vždy, když děti přijdou, mají o hasiče obrovský zájem a zajímá je vše kolem nich. Byla na nich vidět obrovská chuť být také hasičem a my budeme moc rádi, když jim tato chuť a odhodlání vydrží a až trošku povyrostou, že vstoupí do našich řad.

Fotogalerie "28.5.2010 Děti z MŠ v hasičárně":

Dálková doprava vody na Sněžku.

    Počátkem srpna 1956 stál před 270 hasiči z 22 sborů nelehký úkol. Dopravit vodu hadicemi B od stroje ke stroji z Pece přes Růžo v ou horu až na vrchol Sněžky. K dispozici měli jednu automobilovou stříkačku (AS 16), dvě dvoukolové stříkačk y (DS 16) a 20 přenosných stříkaček (PS 8). První úsek trasy od vodního zdroje k první přečerpávací ná drži na vrcholu Růžové hory byl osazen sedmi čerpadly PS 8 a jednou DS 16, která byla umístěna u vodního zdroje, kterým byl horský potok. Protože tento vodní zdroj byl málo vydatný, byl posílen z jiného potoka vz dálené ho 400 metrů s převýšením 40 metrů. Celý první úsek měřil 1000 metrů s převýšením 395 metrů. Z větší části bylo vedení z izolovaných hadic položeno v sobotu 4.srpna navečer. Na růžové hoře byla z terénní prohlubně zřízena přečerpávací nádrž. Od ní čerpadlem DS 16 začínal druhý úsek o délce 2016 metrů s převýšením 251 metrů.Na vedení byly použity konopné hadice a k posílení tlaku dalších deset čerpadel PS 8. Ve vzdálenosti 1300 metrů byla z dřevěné kádě zřízena druhá přečerpávací nádrž. V neděli 5.srpna byl po důkladné kontrole řádného zajištění strojů a podvázání hadic dán pokyn k zavodnění první trasy. V 10.08 byla nasáta voda do prvního stroje a v 10.19 voda z vedení začala plnit přečerpávací nádrž na Růžové hoře. Při tlaku osm atmosfér a průtoku 600l/min. trvala dodávka 1 hodinu a 37 minut.Mezi tím byl v 10.50 dokončen druhý úsek,který začal být zavodňován v 11 hodin. Po zdržení,které způsobila výměna prasklé hadice, vytryskla voda v 11.45 třemi slabými proudy na vrcholu Sněžky.Voda byla v jednotlivých proudech přibarvena do barev české trikolóry. Později byl tlak u přečerpávací nádrže zvýšen na 10 a později ještě na 12 atmosfér.Na vrchol bylo v jednu chvíli dopravováno asi 400l/min. Čistý čas dopravy vody z Pece na Sněžku trval asi 45 minut a vlastní doprava vody proběhla bez problémů. Cvičení dokázalo, že hasiči dokáží dostat vodu kamkoliv.Na druhou strano je nutné zdůraznit, že se jednalo pouze o propagační cvičení, při kterém měli jednotky na přípravu a provedení hodně času. Při skutečném zásahu, při časové tísni, by takováto akce nešla z časových i materiálních důvodů uskutečnit. I tak si nejlepší „sportovní“ družstva zaslouží obdiv. Bezpochyby se svým výkonem nesmazatelně zapsala do historie českého hasičského hnutí.
 
 
Tento článek byl čerpán z Hasičských novin č.3
 
 
 

V těchto dnech byl náš sbor osloven kamarády hasiči z SDH Skalice u České Lípy s žádostí o pomoc při realizování Hasičské Fontány. Tato akce by se měla konat 11. září 2010 v městečku Zákupy v severních Čechách. Městečko s bohatou historií leží 7 km severovýchodně od Mimoně a 8 km od České Lípy. Místní hasiči totiž letos oslaví výročí 160 let od založení sboru a jsou tak podle jejich informací nejstarší sbor ve střední Evropě. Touto velkolepou fontánou by chtěli zakončit celé oslavy. U zrodu tohoto nápadu velitele SDH Skalice u České Lípy bratra Jirky Havnera, byla myšlenka využít hasičské stříkačky pro napodobeninu slavné Křižíkovy (světelné) fontány. Hasičská hudební fontána je poměrně nová akce, která vznikla v posledním desetiletí minulého století a dnes již asi nikdo neví, kdo stál u jejího zrodu. Nápad využít několik okolních sborů se stříkačkami a vhodný místní vodní zdroj se natolik ujal a rozšířil, že dnes se s ním setkáváme v lepším, či horším provedení na řadě míst České republiky. Za doprovodu Smetanovy "Vltavy" hasiči zakončují jak své výroční oslavy, tak i velké zajímavé akce (Hasičské slavnosti v Litoměřicích, hasičské poutě apod.). Na tuto akci je potřeba 100 kusů stříkaček PS-12 a 273 proudů B. Mně osobně tato akce velice oslovila a určitě bych chtěl být u toho, až se zešeří a všechny proudy začnou chrlit vodu do světelných efektů.

Bližší informace můžete najít na stránkách akce www.hasicskafontana.cz.

Zajímal by nás Váš názor a proto budeme rádi, když nám sdělíte, co si o celé akci myslíte? Máme se jí účastnit a reprezentovat tam naši obec? Pokud ano, máme jet s naší chloubou stařičkou MÁŇOU a nebo osobním autem s vlekem? Hlasujte prosím v anketě vpravo.

Dne 9.1.2010 se náš sbor v zastoupení bratrů Němec Ivo, Sáblík Jiří, Halík Vladimír, Sobotka Josef, Homola Bohumil a starosta obce Ladislav Němec účastnil okrskové výroční valné hromady. Sešli jsme se stejně jako v loňském roce ve Velké Losenici v restauraci U Macků. Po vyslechnutí zpráv všech sborů okrsku, příspěvků hostů a zprávy o rekordu v dálkové dopravě vody, proběhly volby do výboru okrsku. Protože starosta i velitel již dále nechtěli ve funkci pokračovat, museli jsme zvolit také jejich zastoupení. Po dlouhé debatě byl zvolený nový výbor v této podobě.

Po volbách následovalo poděkováni odstupujícím členům, za jejich vynikající práci a občerstvení. Nevím kdo měl ten vynikající nápad, ale z ničeho nic se tam objevila harmonika, za kterou vzal Pepa Sobotků z Bukové a bylo o zábavu postaráno. Všichni se dobře bavili a tak jsme se rozešli až kolem půlnoci.

 

 

Pokud si chcete přečíst výroční zprávu našeho velitele, klikněte na přílohu.

Dne 26.12.2009 se konala každoroční výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Schůzi zahájil a postupně nás seznamoval s programem Ivo Němec.

Účastníci se dozvěděli o činnosti sboru za uplynulý rok od Vladimíra Halíka, o stavu techniky, zásazích a soutěžních úspěších nás informoval Jiří Sáblík ml. a o finančních prostředcích a jejich dalším využití  nás informoval Martin Šmíd.

Probíralo se také pár událostí, které náš sbor čekají v příštím roce. Nejdůležitější z nich je uskutečnění pokusu o překonání rekordu v dálkové dopravě vody.

Na této schůzi se také volili členové hasičského výboru na další pětileté období. Až na jedinou změnu zůstalo zastoupení naprosto stejné.

Po oficiálním ukončení schůze následovalo již tradiční občerstvení ve formě výborného guláše a poté volná zábava v našem hostinci, kde o zábavu nebyla rozhodně nouze.

Fota můžete shlédnout zde - Nové Dvory - 26.12.2009 Výroční schůze hasičů - fota

V hostinci panovala opravdu výborná nálada a díky kytaristovi RŠ, který zná tisíce písní ;-), celá hospůdka zpívala až do druhé hodiny raní. Videa pořízená mobilním telefonem jsou níže:

 
/přednesená na Valné hromadě SDH Nové Dvory dne 26.12.2009/

Vážení hasiči,
dovolte, abych vás seznámil s činností našeho hasičského sboru v letošním roce. Touto zprávou navazuji a rozšiřuji tak svůj příspěvek, který jste si mohli přečíst v Novodvorském zpravodaji.

Začátkem února se konal tradiční hasičský ples a druhý den dětský karneval. Obě tyto akce jsou velice náročné na vlastní přípravu, organizaci a zajištění správného průběhu. Vše se zdárně zvládlo. Také účast byla oproti minulým letům vyšší – 160 návštěvníků plesu mluví za vše. Rovněž dětský karneval byl zdařený. Finanční výsledek těchto únorových akcí činil + 30.903 ,- Kč.

Na návsi u kulturního domu byla postavena koncem dubna májka. Tentýž večer se konalo také pálení vatry s čarodějnicí u koupaliště. Po měsíční dominantě centra vesnice v podobě krásně nastrojené májky, byla tato májka v polovině června slavnostně s hudebním programem skácena. Počasí bylo nádherné- velké horko, k tomu všemu velice pěkně vyhrával na elektronické varhany Toník Fiala ze Sázavy. Finanční výtěžek byl také „pěkný“ + 4.tis. Kč je náležitě vypovídající. Z další společenské činnosti stojí za připomenut také pěkné posezení v penzionu Starý dvůr s hudbou kolegů hasičů z Bukové.

Nejnáročnější akcí, co se týká organizace, bylo pořádání okrskové hasičské soutěže na travnaté ploše u nového kravína. Na vlastní přípravě a průběhu se podílelo velké množství hasičů. S odstupem času je možno konstatovat, že jste si osudu neudělali a to jako pořadatelé i jako soutěžící. Reprezentovala nás dvě vyrovnaná soutěžní družstva. Celkový výsledek na domácí půdě byl vynikající. Zisk pomyslné zlaté a bramborové medaile je důkazem skvělé připravenosti všech našich soutěžících. Do naší pokladny tato akce vynesla + 5.250,-Kč. V okresním kole, které se konalo ve Věcově, kam jsme se díky tomuto vynikajícímu umístění dostali, jsme se umístili na velice pěkném 7. místě.

Ještě před těmito soutěžemi proběhlo v katastru obce Malá Losenice námětové cvičení v podávání vody na dálku, kterého jsme se rovněž zúčastnili. Za naší účasti proběhla v sousední obci Sázava hasičská soutěž O pohár starosty. Vlastní průběh konání narušil vytrvalý déšť a chladné počasí. Ne všechny přítomné sbory se proto postavily na start.

Pro všechny děti z obce byl začátkem června ku příležitosti Dne dětí uspořádán sportovní den a v prosinci pak mikulášská nadílka. Mikuláš, anděl a čerti navštívili všechny děti mladší 12-ti let.

V průběhu celého roku členové výboru ve spolupráci s OV SDH Žďár rozvíjeli myšlenku našeho velitele  Jirky Sáblíka ml. ohledně zorganizování dopravy vody na dálku. Jde o překonání dosavadního českého rekordu na vzdálenost 62 km s převýšením 540 m na trati Dolní Loučky – Devět skal. Někteří členové výboru se zúčastnili jednání s představiteli OV a kraje Vysočina, s nimiž tuto akci prodiskutovali a dohodli se na konkrétních podobách. Akce by se měla konat 8.5.2010. K tomu nám jistě poví více velitel sboru.        

Ze sportovní činnosti připomenu zdařilý tenisový turnaj čtyřher, který byl spojený s večerním posezení u výborného grilovaného selátka. Sbor ho získal za pomoc při sběru kamení na pozemcích ZD Velká Losenice. Tenisový turnaj trval celý den a vítězství si po předvedené hře plně zasloužil debl Petr Sáblík a Vlasta Kajuk ml., ještě jednou gratulace.

Zásahová jednotka sboru pomáhala při likvidaci lesního požáru v katastru naší obce a to ve Starém dvoře. Ve spolupráci z přibyslavským a žďárským hasičským sborem byl tento požár zdárně lokalizován a díky tomu nešlo k velkým škodám.

Společnou prací několika hasičů – techniků byla zdárně ve spolupráci s odbornou firmou v Hradci  Králové provedena GO motoru nákladního vozidla PRAGA RN – has spec. Průběžně byla udržována a zkoušena funkčnost veškeré svěřené techniky a materiálu.

Vozidlo našeho sboru Praga RN-CAS svoji účastí při jízdě veteránů, která se konala na trati Horní Rakousko-Jihlava a zpět a následně při přepravě olympijského ohně na Hasičskou olympiádu v Ostravě dokázalo, že  péče a obdiv o toto vozidlo, který se mu při těchto akcích dostalo, je vzornou vizitkou jeho provozovatele.

V průběhu roku se připravovalo druhé vydání Brožury o činnosti hasičských sborů okrsku Velká Losenice. Za náš sbor byl zpracován a odevzdán veliteli okrsku příspěvek, který se týkal činnosti sboru za posledních pět let. Kompletní brožura by měla být vydána příští rok. Pro svoji činnost sbor zítra osm nových hasičských pracovních uniforem.

Nezapomínáme ani na významná životní jubilea našich členů. Letos dva členové sboru popřáli pevné zdraví u příležitosti diamantové svatby manželům Langpaulovým, u příležitosti 75. výročí narození navštívili Jana Fišara a Jana Šmerouse st.,  70 let oslavil Miloslav Mokrý, 60 let František Doležal a 50 let Zdeněk Paleček. Ještě jednou všem gratulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších let.

Smutným okamžikem letošního roku však bylo, když naše řady navždy opustil dlouholetý člen Jaromír Augustin.

Sběrem a prodejem nepotřebného železného odpadu sbor získává každoročně do své pokladny značné finanční prostředky, letos to bylo více než 15.000,-Kč. Stávající skládka na sběr tohoto odpadu, která se nachází Podevsí, však příští rok změní své stanoviště. Je to z důvodu nové výstavby v dané lokalitě. Uvažuje se o přemístění s největší pravděpodobností do prostoru za místní prodejnou.

Členskou základnu k dnešnímu dni zajišťuje 118 členů, z tohoto počtu je 90 mužů a 28 žen, mladých hasičů do 15-ti let je 22.     

V provozním a pohotovostním stavu udržujeme tuto techniku: nákladní vozidla Praga RN – has spec. z r. 1951 a Praga RN – CAS z r. 1953, dále pak motorové stříkačky DS – 16 z r. 1957, PS 12 z r. 1982 a PPS 12 z r. 1984.

V průběhu celého roku probíhaly pravidelné schůze výboru a členské schůze. O všech těchto jednáních jsou vedeny záznamy v Knize zápisů. Byly zde projednávány a schvalovány všechny organizační záležitosti chodu sboru ale i podávány informace z okrskových jednání starostů a velitelů.

A jaké jsou cíle sboru pro nadcházející rok?

- dnešní zvolení nového výboru, který sbor povede na další pětileté období
- udržování v provozuschopném stavu svěřenou techniku
- zvládnutí přípravy a následného provedení již zmiňované „květnové akce“
- příkladná reprezentace v okrskové př. okresní soutěži
- spolupráce při budování nové skládky železného odpadu

Do nového roku přeji všem pevné zdraví, spokojenost v rodinném a pracovním životě i trošku toho potřebného štěstíčka.

 
 
Vladimír Halík - jednatel
 

Měli jsme co ukazovat!!!

Dne 4. až 6. září 2009 se konala okružní jízda historických zásahových vozidel pod názvem Mezinárodní FIRE-Trophy 2009.

Ta začínala v Rakouském Hornu a vedla dále přes města Irnfritz, Raabs an der Thaya, státní hranici, hasičské muzeum v Heralticích až do Jihlavy a tam po slavnostní přehlídce a přenocování pokračovala v neděli ráno dál do Telče, pak přes státní hranici zpět do Rakouska a přes Dobersberg až do města Gars am Kamp, kde tato jízda skončila.

Náš sbor byl osloven, zda bychom se také nechtěli zúčastnit této slavnostní události a to představením naší krásné MÁŇI (Pragy RN - cisterny) obyvatelům Jihlavy a všem příznivcům hasičské techniky. Toto pozvání jsme nemohli odmítnout a tak bratři Sobotka Josef a Doležal František se v sobotu 5. září po obědě oblékli do vycházkových uniforem, sedli do naší nablýskané cisterny a vyrazili do Jihlavy. Na seřadišti u hospody Pančava se spojili s dalšími historickými vozy a čekali na příjezd kolony hasičských aut od Heraltic. Společně pak vjížděli za doprovodu policie do Jihlavy a dále na náměstí, kde byla vozidla seřazena tak, aby si je mohli prohlédnout všichni příznivci hasičské techniky. Po seřazení vozidel se na zaplněném náměstí vystřídala spousta významných hasičských funkcionářů z obou států se svými projevy. Poté všichni přihlížející mohli obdivovat 36 rakouských, jeden slovenský a 10 českých hasičských skvostů. Naši reprezentaci na této akci chlapi zakončili kolem šesté hodiny večerní a vrátili se zpět do naší obce. Škoda jen že se o tak pěknou akci nezajímala naše média a také, že se tato akce překrývala s naším působením na soutěži v Březníku, protože jinak bychom se určitě pochlubili i s naší druhou o dva roky starší Máňou (Praga RN - skříň).

Na závěr bych chtěl poděkovat bratru Sobotkovi a Doležalovi za vzornou reprezentaci našeho sboru a naší obce na tak významné akci. 

Fota z akce naleznete zde - Nové Dvory - Mezinárodní FIRE-Trophy 2009 - fota

Nahoru