Mladí hasiči - soutěž v Malé Losenici (25.8.2019)

Soutěž „O pohár starosty obce Malá Losenice“

Dne 25. srpna 2019 se děti našeho sboru zúčastnily soutěže v požárním útoku „O pohár starosty obce Malá Losenice“. Okrsek Velká Losenice dal dohromady celkem 13 družstev (3 družstva nejmladších, 6 družstev mladších a 4 družstva starších). Každé družstvo mělo dva pokusy a počítal se čas toho lepšího. Soutěžilo se s motorovou stříkačkou SDH Nové Dvory. Děti si útoky v nedělním odpoledním vedru užily a někteří vytrvalci se po ukončení vydali pěšky přes Pořežín s Luckou Roseckou zpátky domů. O občerstvení se postarali malolosenští hasiči, bylo co jíst i pít. Poděkování patří nejen    dětem za jejich elán a chuť do soupeření, ale i jejich vedoucím za čas a úsilí, které do dětí vkládají. Dvě první místa jsou super výsledkem!

Umístění:

Družstvo nejmladších     1. místo       čas 15,0 s

Družstvo mladších          5. místo       čas 21,5 s

Družstvo starších           1. místo       čas 14,2 s

Text a foto: Ivana Bedrnová

 

 

 

Nahoru