Základní informace (voda, vodovod)

Vodovod obce Nové Dvory.

Vlastník a provozovatel vodovodu: Obec Nové Dvory, Nové Dvory 70, 592 12  Nížkov.

Obsluha vodovodu: Ing. Ladislav Němec, tel.: 734 367 631

Obec má k dispozici dva vodovodní vrty. Jeden je v provozu od roku 2002, pořízen byl společně a nákupem rezervoáru. Druhý byl vystaven v letech 2016-2018 a ke konci roku 2018 byl uveden do provozu. Dále je do rezervoáru přivedeno vodovodní potrubí firmy Vodárenské akciové společnosti Žďár nad Sázavou jako případná rezerva pitné vody.

vodopad web

Nahoru