Nácvik na rekord u Jeřábkova mlýna

V sobotu 10.4.2010 dopoledne proběhlo námětové cvičení na největším stoupání na trati rekordu v dálkové dopravě vody. Cílem bylo zjistit podrobnosti o tlacích, především při velkém klesání hadic.

Za pomoci sborů Křižínkov, Křoví, Dolní Loučky, Bobrová, Radešín, Bohdalec, Bukov, Velká Losenice a Nové Dvory jsme v prostoru Jeřábkova mlýna, který se nachází na 2. úseku, sáli v nadmořské výšce 447 metrů nad mořem a tlačili vodu asi 800m do kopce až do výšky 514metrů nad mořem. To znamená, že na 800m jsme přetlačili 67 výškových metrů. Poté jsme hadice obrátili a jeli z kopce dolů. Myslel jsem si, že praxe bude úplně jiná, než teorie  uváděná v příručkách o dálkové dopravě vody. Mohu ale klidně prohlásit, že tak, jak jsme si to před pokusem spočítali, tak to také bylo. Stačilo pouštět stříkačkami nejmenší možný tabulkový tlak a vše probíhalo bez problémů. Největší tlak jsme měli na první stříkačce a to 6atm. Ujistili jsme se, že obavy které jsme měli z pouštění vody z kopce nebyly na místě. Vlastně většinu tlaku, který vznikal velkým klesáním, nám spolehlivě zmenšovala hadicová ztráta. Na nejnižší stříkačce jsme měli na vstupu do sacího hrdla 2atm. a na výstupu 3,5atm. Jediné, co nás překvapilo, byla veliká časová prodleva srovnání tlaků. V případě simulace prasklé hadice jsme zastavili vodu na stříkačce, která jí tlačila do kopce a strojníci stříkaček, které tlačily z kopce, o tom vlastně ani nevěděli. Voda k nim vlastní váhou stékala z celého kopce a vysáli celé klesající vedení. Takže po obnovení dodávky jsme celé vedení zaplavili znovu. I čas potřebný na dopravu vody až na konec vedení byl přesně tabulkový. 1540m hadic jsme zaplavili za 10minut, což je plánovaných 600l/min. Zajímavé také bylo, že jsme sáli vodu o teplotě 9,7°C a na konci nám vytékala o 2,5°C teplejší a to 12,2°C.  Jsme přesvědčeni, že když všichni budeme dodržovat daná pravidla, neměl by nastat při naší akci žádný problém. Každému strojníkovi totiž spočítáme přesný tlak, který bude držet na svém stroji. Příští týden ještě zkusíme úsek dlouhý 7km a pak už 8. května pojedeme na ostro.

Co říct na závěr? Snad jen: "Kéž by vynaložená snaha byla korunována touženým úspěchem."

 

 

Fotogalerie akce "Nácvik na rekord u Jeřábkova mlýna":


Videa z přípravy před akcí, úvodní informace, rozmístění čerpadel a spojení hadic:

 

Videa ze samotného čerpání, zkouška situace prasklé hadice atd.:

 

Videa ze závěru akce, úklid hadic a čerpadel, závěrečné zhodnocení:

 

Nahoru