Video ze Setkání rodáků 2024

Setkání rodáků obce 2024 ve fotografiích

Foto Zdeněk Secký (kameraman):

Foto Natálie Šmídová:

V pátek 15.3.2024 proběhlo historicky první setkání seniorů v obci. Starosta seznámil zúčastněné s přípravami na Sraz rodáků, jako první se dozvěděli termín plánovaného divadelního představení v kulturním domě. Probírali a vymýšleli jsme další možné aktivity pro seniory. Moc děkujeme všem, kteří na setkání přišli a doufáme, že příště Vás přijde ještě víc. Děkuji také týmu , který se podílel na přípravě setkání a připravil pro účastníky vynikající kávu a ještě lepší buchty a koláče. Další aktivitu připravujeme na květen.

Hasičský ples a dětský karneval 2024 je minulostí

Foto: Šmíd Martin

Dne 31.10.2023 byla firmou Dvořáková Havlíčkův Brod, která vyhrála výběrové řízení, předána stavba inženýrských sítí v lokalitě K Ronovu. Proběhly přeložky stávajících sítí (CETIN, STL plynovodu a obecního vodovodu), přípojky k elektrické energii nebyly zahrnuty do této stavby, tyto přípojky budou součástí projektu firmy EG.D v příštím roce, kdy bude od odbočky na Bukovou až po penzion Starý Dvůr elektrická síť položena do země a stávající sloupy budou strženy. V lokalitě je celkem 6 stavebních parcel, které byly všechny připojeny k novým inženýrským sítím, byla vybudována silnice a chodník vedle hlavní silnice. Nyní probíhá příprava dokumentů pro zahájení kolaudačního řízení.
Aktuálně jsou volné 2 stavební parcely (podmínky ZDE). Šmíd Martin, starosta obce

Všechno začalo v květnu:

Pokračování stavebních prací během léta a podzimu:

Konečný stav:

Foto: Šmíd Martin

Nahoru