Hasičský ples a dětský karneval 2024 je minulostí

Foto: Šmíd Martin

Dne 31.10.2023 byla firmou Dvořáková Havlíčkův Brod, která vyhrála výběrové řízení, předána stavba inženýrských sítí v lokalitě K Ronovu. Proběhly přeložky stávajících sítí (CETIN, STL plynovodu a obecního vodovodu), přípojky k elektrické energii nebyly zahrnuty do této stavby, tyto přípojky budou součástí projektu firmy EG.D v příštím roce, kdy bude od odbočky na Bukovou až po penzion Starý Dvůr elektrická síť položena do země a stávající sloupy budou strženy. V lokalitě je celkem 6 stavebních parcel, které byly všechny připojeny k novým inženýrským sítím, byla vybudována silnice a chodník vedle hlavní silnice. Nyní probíhá příprava dokumentů pro zahájení kolaudačního řízení.
Aktuálně jsou volné 2 stavební parcely (podmínky ZDE). Šmíd Martin, starosta obce

Všechno začalo v květnu:

Pokračování stavebních prací během léta a podzimu:

Konečný stav:

Foto: Šmíd Martin

Pro pracovníky, kteří obsluhují traktůrek JohnDeere byla pořízena kabina a na zimu radlice pro shrnování chodníků v obci. Na pořízení byla využita dotace z Programu obnovy venkova.

Ihned z počátku jara se toho v naší obci událo docela dost: hasiči vyčistili na velký pátek požádní nádrž u Altánu, hned po velikonocích (19.4.) zakokrhal v obci červený kohout, hasit pomáhala i naše zásahová jednotka včetně naší hasičské cisterny - hasiči a občané obce pomohli s likvidací ohořelé části domu, brigádně  bylo vysázeno 1000 stromků v obecních lesích, Naty Šmídová se zúčastnila hasičské soutěže TFA, byl odvezen železný šrot, před pálením čarodějnic vyčistili hasiči druhou hasičskou nádrž v obci tzv. "Cimplák" a poslední den v dubnu jsme postavili tradiční Novodvorskou májku a večer spálili, za velké účasti místních" čarodějnici u Altánu.

Foto: Jiří Sáblík a Martin Šmíd

Nahoru