Svátek svatého Martina jsme v Nových Dvorech oslavili tradičním lampiónovým průvodem s netradičním Uspáváním broučků. S nápadem ozvláštnit svatomartinský průvod přišel Tomáš Vítámvás, který akci zorganizoval společně s Alenou Růžičkovou. Nakonec se Uspávání broučků zúčastnilo devět dětí s maminkami, které si prošly naplánovanou trasu, splnily úkoly a za svou odvahu získaly sladkou odměnu.

 „Sešli jsme se v pátek v pět hodin odpoledne u místní školy, kde si děti nakreslily obrázek, zazpívaly písničku a potom vyrazily na průvod plný úkolů.První zastávka byla u Doležalů, kde se zpívaly písničky a děti tančily na písničku "Pásla ovečky". Na druhém stanovišti za Fišarovými už čekalo světélko s broučky, které zvídavé ratolesti sbíraly do košíku. Třetí zastávku představovala křižovatka u hřiště, kde měly děti důležitý úkol uspat plyšového broučka a popřát mu dobrou noc.Potom jsme došli k obchodu, kde malí uspávači broučků připnuli broučky na strom a zvládli i poslední zastávku u schránky, kam hodili namalovaný obrázek.Průvod a trasu plnou úkolů jsme ukončili sladkými odměnami, které na děti čekaly u školky. Maminkám i malým účastníkům uspávání z Nových Dvorů se akce moc líbila, a proto věřím, že by se mohla tato akce stát tradiční aktivitou pro rodiny s dětmi.“ Děkuji všem zůčastněným  Alena Růžičková.

V sobotu 16.4. a 23.4.2016 celkem cca 30 sportovců, hasičů a zastupitelů obce nasázeli 4 500 ks sazenic smrčků v obecních lesích. Práce do nebyla jednoduchá, především kvůli terénu, ve kterém bylo sázeno, což dokazují fotografie z prvního termínu sázení. Je velice dobré, že se v dnešní době dokáže sejít parta lidí, která je ochotna ve svém volném čase přiložit ruku k dílu a pomoci. Obecní úřad tímto velmi děkuji všem zúčastněným za odvedenou práci při sázení stromků v obecních lesích, udělalo se kus záslužné práce. Děkujeme.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Nových Dvorech 2016 činí Kč: 16 575,--. Později bude přidána informace o celkové sbírce na Přibyslavsku. 

pdfTS_2016_Nove Dvory.pdf

Šmerousová Naděžda
starostka obce

OBRAZEM: Mikuláš, anděl a čerti v obci 2015

Obrazem pár fotografický postřehů z obce, které se v obci udály během jarních a téměř letních měsíců roku 2015.

Nahoru