Události

Vánoční strom v obci rozsvícen (27.11.2016)

Vánoční čas nastal i v Nových Dvorech, tentokráte po dlouhé době rozsvěcením obecního stromu. Již ve čtvrtek a v pátek několik dobrovolníků připravilo ozdobení stromu a budovy kulturního domu. V neděli vše začalo vařením punče (cca 20 litrů) v místním pohostinství a následovala samotná slavnost rozsvěcení vánočního stromu v Nových Dvorech. Starostka obce řekla pár slov o vánočním čase, poté dala pokyn k rozsvícení stromu a mladí hasiči zazpívali několik vánočních koled. Poté starostka s místostarostou obce předali dárky pro děti do Mateřšké školy, na které se složili zastupitelé obce. V průběhu celé slavnosti si menší i vetší děti hráli a vyráběli v kulturním domě. Na závěr nám zahrál v pohostinství pan Sobotka na harmoniku.

A co pro příště: dát starostce mikrofon, aby byla více slyšet a připravit více punče.

Závěrem děkujeme všem kteří se podíleli na přípravě celé slavnosti, mladým hasičům za zpěv koleg a Vám všem, kteří jste na rozsvěcení vánočního stromu přišli. Děkujeme.

Nahoru