Územní rozvoj

2015 - 2018 - probíhá příprava nového územního plánu obce, návrh je k náhledu na obecním úřadě

Změna územního plánu obce č. 3 v roce 2011:
ÚPO 3 - hlavní výkres
ÚPO 3 - textová část
ÚPO 3 - zábor ZPF
ÚPO 3 - VPS I
ÚPO 3 - VPS II

Změna územního plánu obce č. 2 v roce 2009:
ÚPO 2 - textová část
ÚPO 2 - hlavní výkres
ÚPO 2 - zábor ZPF
ÚPO 2 - dopravní řešení
ÚPO 2 - VPS
 
 Změna územního plánu obce č. 1 v roce 2005:
 ÚPO - hlavní výkres
 ÚPO - zábor ZPF+ETAPIZACE
 ÚPO - dopravní řešení
 ÚPO - podélný řez
 ÚPO - zásobování vodou,kanalizace+ČOV,energetika
 ÚPO - VPS + asanační úpravy
 TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 
 
Schválený územní plán obce v roce 2004:
Schválený územní plán obce - náhled

 

 


 
 
 
 

Nahoru