ELEKTRONICKÁ PODATELNA dle vyhlášky 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

 
 • Elektronická adresa elektronické podatelny: obec@novedvory.eu
  Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obci Nové Dvory.  
 • Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Obecní úřad Nové Dvory
  Nové Dvory 70
  592 12  Nížkov
   
 • Úřední hodiny podatelny Obce Nové Dvory:
  léto: středa 19.30 - 21.30 / zima: 18.30 - 20.30
   
 • Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
  Vzor datové zprávy:

  Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obce Nové Dvory obec@novedvory.eu DD/MM/RR v HH/MM/SS.
  Identifikátor dokumentu: číslo jednací OÚ Nové Dvory xxx/RRRR
  S pozdravem
  Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance (zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance) 
   
 • Formy podání na elektronickou podatelnu:
  Ke zprávě mohou být připojené soubory typu: txt,htm,html,rtf,jpg,gif,png,doc,docx,xls,xlsx,pdf,zip,rar
      
 • Seznam zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:
  Martin Šmíd, Naděžda Šmerousová
 • Legislativní rámec E-podatelny:
  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  nařízení vlády č. 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
  vyhláška ÚOOÚ č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v §6 a §17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
  zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
  zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (standard ÚVIS č.016/01.01, datum vyhlášení standardu - 25. 6. 2002) 
   

Nahoru