Vydávání ověřených výpisů z Czechpointu v obci

czech-point-logo.jpg

Vydávání ověřených výpisů z

informačních systémů veřejné správy (ISVS)


Druhy vydávaných ověřených výpisů:

 - Výpis z rejstříku trestůeGON_CzechPOINT.jpg
 - Výpis z obchodního rejstříku
 - Výpis z živnostenského rejstříku
 - Výpis z katastru nemovitostí 
 - Výpis bodového hodnocení řidiče
 - Výpis se seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy jsou vydávány:
 
Kancelář obecního úřadu Nové Dvory

Ceník služeb pracoviště Czech POINT na OÚ Nové Dvory:

Výpis z rejstříku trestů  ............................. 50,-- Kč

Ostatní druhy výpisů:
 - první strana formátu A4  ...................... 100,-- Kč
 - každá další započatá strana  ...............   20,-- Kč

Kompletní informace o systému Czechpoint
jsou uvedeny na internetových stránkých
www.czechpoint.cz

Nahoru