Zastupitelstvo

ZASTUPITELSTVO OBCE

starosta obce
ŠMÍD Martin

místostarosta obce
SÁBLÍK Petr

členové zastupitelstva:
Sobotka Tomáš
Sáblík Petr
Šmíd Martin
Šmerousová Naděžda
Ing. Němec Ivo
Langpaul Petr
Langpaulová Zuzana
Štursová Jana
MVDr. Müller Jan

VÝBORY OBCE

Finanční výbor:
MVDr. Müller Jan, předseda
Smejkalová Lenka
Petráň Pavel

Kontrolní výbor:
Ing. Němec Ivo, předseda
Ing. Smolík Antonín
Langpaulová Zuzana

Sbor pro občanské záležitosti:
Štursová Jana, předsedkyně
Němcová Ivana
Uttendorfská Marie

Nahoru