Zastupitelstvo obce a výbory 2018 - 2022

ZASTUPITELSTVO OBCE

starostka obce
ŠMEROUSOVÁ Naděžda

místostarosta obce
SÁBLÍK Petr

členové zastupitelstva:
Ing. Němec Ivo
Šmíd Martin
Ing. Halík Vladimír
Lacinová Eva
Ing. Jašek Miroslav
Rosecký Jaroslav
Sobotka Tomáš

VÝBORY OBCE

Finanční výbor:
Rosecký Jaroslav, předseda
Pohanková Iveta
Němcová Ivana

Kontrolní výbor:
Ing. Halík Vladimír, předseda
Sobotka Tomáš
Langpaulová Zuzana

Sbor pro občanské záležitosti:
Lacinová Eva, předsedkyně
Havlíčková Dana
Štursová Eva

Nahoru