Zastupitelstvo obce a výbory 2014 - 2018

ZASTUPITELSTVO OBCE

starostka obce
ŠMEROUSOVÁ Naděžda

místostarosta obce
Ing. HALÍK Vladimír

členové zastupitelstva:
Ing. Štursa Radovan
Ing. Ivo Němec
Halík Josef
Němcová Ivana
Morký Milan
Šmíd Martin
Jašková Věra od září 2017
Kubišová Blanka do září 2017

VÝBORY OBCE

Finanční výbor:
Ing. Štursa Radovan, předseda
Sáblík Petr
Rosecký Jaroslav

Kontrolní výbor:
Jašková Věra, předsedkyně (od září 2017)
Kubišová Blanka, předsedkyně (do září 2017)
Pohanková Iveta
Ing. Benešová Ludmila

Sbor pro občanské záležitosti:
Němcová Ivana, předsedkyně
Havlíčková Dana
Uttendorfská Marie

Nahoru