V sobotu 16.4. a 23.4.2016 celkem cca 30 sportovců, hasičů a zastupitelů obce nasázeli 4 500 ks sazenic smrčků v obecních lesích. Práce do nebyla jednoduchá, především kvůli terénu, ve kterém bylo sázeno, což dokazují fotografie z prvního termínu sázení. Je velice dobré, že se v dnešní době dokáže sejít parta lidí, která je ochotna ve svém volném čase přiložit ruku k dílu a pomoci. Obecní úřad tímto velmi děkuji všem zúčastněným za odvedenou práci při sázení stromků v obecních lesích, udělalo se kus záslužné práce. Děkujeme.

Výtěžek Tříkrálové sbírky v Nových Dvorech 2016 činí Kč: 16 575,--. Později bude přidána informace o celkové sbírce na Přibyslavsku. 

pdfTS_2016_Nove Dvory.pdf

Šmerousová Naděžda
starostka obce

OBRAZEM: Mikuláš, anděl a čerti v obci 2015

Obrazem pár fotografický postřehů z obce, které se v obci udály během jarních a téměř letních měsíců roku 2015.

Ve čtvrtek 30.4.2015 se několik mladších i starších hasičů o občanů obce sešlo u kulturního domu, aby spolupracovali na postavení Novodvorské májky nebo se prostě přišli pouze podívat, jak se májka staví. Někteří hasiči v týdnu vybrali strom vhodný na májku, tento strom pokáceli a dovezli k hasičské nádrži "Cimplák". Mladí hasiči připravili panáka a ozdobili vrchní část májky. V 16:00 hod. dorazil jeřáb, za jehož pomoci byla májka pomalu vztyčena k nebi. Na závěr patří poděkování všem, kteří se podíleli na stavění májky a přiložili ruku k dílu.

No a večer .... sešli jsem se u altánku u "koupaliště", popili, pojedli, zapálili čarodějnici .... a kolem půlnoci vypustili koupaliště, abychom ho připravili na páteční sváteční vyčištění ... více v článku o čistění koupaliště.

Nahoru