No a po hasičské plese nemohlo v neděli následovat nic jiného než Dětský karneval, aby si trochu té zábavy užili také ti naši menší spoluobčané. Takže rychle uklidit po ples a připravit vše pro karneval. Ve 12:00 bylo vše připraveno, rychle na oběd a ve 13:00 už u dveří kulturního domu stála kapela z Ústavu sociální péče v Křižanově a celé maškarní rejdění mohlo začít.....  

 

 

Letošní, v novodobé historii pořádání, již 50. hasičský ples začal sobotním ránem 7.2.2015, kdy se v kulturním domě sešli členové sboru a začali s přípravou. Byl kompletně připraven sál kulturního domu, celé dopoledne byla připravována tombola, odpoledne sestry hasičky připravovali kuchyň. Cca v 18:00 hodin dorazila kapela Tandem a v 19:30 hod. vše vypuklo. Na ples dorazilo více než 200 tanečnic a tančíků a zábava mohla začít. Vše výše uvedené dokazují fotografie pod tímto článkem.

 

V týdnu od 19.1.2015 bylo provedeno vymalování sálu kulturního domu po úpravách na sále a to především po přesunutí únikových dveří na stranu k prodejně. Ve čtvrtek 22.1.2015 se sešli sportovci a tanečníci, aby sál řádně uklidili. Děkujeme všem, kteří se úklidu zúčastnili.

V sobotu 10. ledna 2015 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Havlíčkův Brod ve spolupráci s naším obecním úřadem. Vesnici obcházely dvě skupiny Tří králů, kteří zpívali a koledovali. V Tříkrálové sbírce bylo vybráno celkem 16 221 Kč. Za obecní úřad Nové Dvory děkujeme všem koledníkům a také všem občanům obce, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.

Informace a poděkování Oblastní charity Havlíčkův Brod je uvedeno v tomto dopise. pdfDOPIS 

Nedělní procházka a pár podzimních fotek z Nových Dvorů a blízkého okolí.

Nahoru