V pondělí 20.4.2009 v 16 hodin u mateřské školky se sešly maminky s dětmi a místo obvyklého pondělního cvičení se pod vedením tety Alči vydaly na dobrodružnou výpravu po "novodvorském okruhu". Na cestě je čekala spousta fáborků a u některých zábavné plnění společných úkolů a soutěžení.
Trasa procházky vedla od školky kolem kulturního domu ke kravínu a dále přes kopec kolem staré tvrze do Pořežína.
V malém altánku se děti a maminky posilnily na cestu zpět a pokračovaly kolem rybníka uprostřed Pořežína dále po asfaltové cestě přes "Pořežínský kopec" zpět do Nových Dvorů na školní zahradu, kde celou dobrodružnou procházku zakončily nalezením sladkého pokladu.

Díky pěknému počasí a výbornému zorganizování této akce tetou Alčou a jejího týmu, se zajisté všichni zúčastnění dobře bavili a děti si odnesly spoustu pěkných zážitků.

Fota z plnění úkolů a hledání pokladu naleznete zde.

V neděli 29.3.2009 proběhlo čištění ulice "pode vsí" od bahna, které přinesla voda z tajícího sněhu až z pole pod kravínem a z pole nad ulicí "za kovárnou". Díky ochotě starosty hasičů Ing. Ivo Němce, několika dobrovolníků a za použití cisterny Praga RN z roku 1953 máme ulici pode vsí opět čistou.

Abychom záplavám ulice již pro příště předešli, bylo dojednáno a přislíbeno zemědělským družstvem Velká Losenice zbudování odvodňovacího žlabu podél kravína, který vodu odvede až k lesu do rokle. Nad obecní cestou k zahrádkám mezi J. Sáblíkem a R. Krejčiříkem bude ještě zřízen kanál a napojen na kanalizaci ulice.

Fota z povodně a čištění ulice naleznete zde.

Vážení spoluobčané,
7.3.2009 odpoledne prošlo zastupitelstvo naší obec se zástupcem firmy ZAHRADA VYSOČINA zabývající se návrhy a osázením zeleně. Bylo navrženo a projednáno pokácení starých a nebezpečných stromů a prořezávka některých stromů, dále byl vytvořen plánek obce s návrhem na osázení novými okrasnými dřevinami, tento nelaznete zde a popis úprav zeleně i s fotografiemi navržených okrasných stromů zde.

V pátek 27.3.2009 byly zahájeny prořezávací práce a kácení, které ještě pokračovaly v pondělí 30.3.2009. V sobotu 28.3.2009 se sešla hasičská brigáda k úklidu pokácených stromů (budou využity na topení v hospůdce v kulturním domě) a odvozu větví ke koupališti, kde budou větve použity na hranici na "Pálení čarodějnic".

Omlouváme se za dočasná omezení, ke kterým mohlo dojít na místních komunikacích díky pokáceným stromům a také za případný výpadek el. energie.
Veříme, že tímto činem přispějeme k tomu, aby byla naše obec ještě bezpečnější, krásnější a zelenější než dříve.

Zde naleznete:

Nahoru