V neděli 31.5.2009 od 13:30 jsme v malém sálku kulturního domu přivítali 5 malých novodvorských občánků. Letos jsme vítali i dvojčátka. Doprovodný kulturní program zajistila jako již obvykle naše mateřská školka písničkami a básničkami a mladý kytarista ze ZŠ. Přejeme všem dětem, které rozšířily naši obec, hodně štěstí a radosti do jejich života. /zastupitelstvo obce/

Fota z akce naleznete ve fotogalerii zde - Nové Dvory - Vítání občánků 2009 - fota.

V sobotu 30.5.2009 od 13:30 se konal letošní dětský den. Díky deštivému počasí výjimečně v kulturním domě.
Pro děti byla přichystána jako vždy spousta atrakcí, za jejichž zdolání obdrželo každé z dětí  kartičky směnitelné za sladkosti. Na závěr tohoto hravého odpoledne posvačily děti klobásky a s rodiči odešly po směnění všech kartiček ve sladkosti s úsměvem na tváři domů.  

 

 

 

 

 


Fota z akce naleznete ve fotogalerii zde - Nové Dvory - Dětský den v kulturním domě - fota.

Ve čtvrtek 30. dubna 2009 od 16:00 na obvyklém místě u nádrže u kulturního domu nejprve nastrojila a poté za pomoci autojeřábu postavila skupinka našich hasičů májku.
Vše šlo hladce a ke škodám na majetku ani zraněním naštěstí nedošlo. Snad jen ta vlajka se našla a připevnila na poslední chvíli, ale uhlídejte to všechno, to máte: kládu, věnec, špici, provázky, hřebíky, spojky, šrouby, klíny, podpěry, panáka, flašku ... :-).

 

Navazující večer s pálením čarodějnic, který zpočátku díky hromům a bleskům a naštěstí nakonec jen krátkému dešti nevypadal vůbec slibně, se nakonec uskutečnil u koupaliště za pěkného počasí a za hojné účasti novodvorských občanů a hasičů. Opékaly se klobásky, točilo pivo a další tekutiny a panovala dobrá nálada. Asi v půl deváté byla zapálena hranice, na které zanedlouho uhořela slaměná čarodějnice. Děti se vydováděly, lidi se bavili. Ještě že máme tyto tradice, kdy při sobě drží celá vesnice.

Fota z obou akcí naleznete ve fotogalerii zde.

V pondělí 20.4.2009 v 16 hodin u mateřské školky se sešly maminky s dětmi a místo obvyklého pondělního cvičení se pod vedením tety Alči vydaly na dobrodružnou výpravu po "novodvorském okruhu". Na cestě je čekala spousta fáborků a u některých zábavné plnění společných úkolů a soutěžení.
Trasa procházky vedla od školky kolem kulturního domu ke kravínu a dále přes kopec kolem staré tvrze do Pořežína.
V malém altánku se děti a maminky posilnily na cestu zpět a pokračovaly kolem rybníka uprostřed Pořežína dále po asfaltové cestě přes "Pořežínský kopec" zpět do Nových Dvorů na školní zahradu, kde celou dobrodružnou procházku zakončily nalezením sladkého pokladu.

Díky pěknému počasí a výbornému zorganizování této akce tetou Alčou a jejího týmu, se zajisté všichni zúčastnění dobře bavili a děti si odnesly spoustu pěkných zážitků.

Fota z plnění úkolů a hledání pokladu naleznete zde.

V neděli 29.3.2009 proběhlo čištění ulice "pode vsí" od bahna, které přinesla voda z tajícího sněhu až z pole pod kravínem a z pole nad ulicí "za kovárnou". Díky ochotě starosty hasičů Ing. Ivo Němce, několika dobrovolníků a za použití cisterny Praga RN z roku 1953 máme ulici pode vsí opět čistou.

Abychom záplavám ulice již pro příště předešli, bylo dojednáno a přislíbeno zemědělským družstvem Velká Losenice zbudování odvodňovacího žlabu podél kravína, který vodu odvede až k lesu do rokle. Nad obecní cestou k zahrádkám mezi J. Sáblíkem a R. Krejčiříkem bude ještě zřízen kanál a napojen na kanalizaci ulice.

Fota z povodně a čištění ulice naleznete zde.

Nahoru