Události

Sportovci, hasiči a zastupitelé sázeli stromky v obecních lesích

V sobotu 16.4. a 23.4.2016 celkem cca 30 sportovců, hasičů a zastupitelů obce nasázeli 4 500 ks sazenic smrčků v obecních lesích. Práce do nebyla jednoduchá, především kvůli terénu, ve kterém bylo sázeno, což dokazují fotografie z prvního termínu sázení. Je velice dobré, že se v dnešní době dokáže sejít parta lidí, která je ochotna ve svém volném čase přiložit ruku k dílu a pomoci. Obecní úřad tímto velmi děkuji všem zúčastněným za odvedenou práci při sázení stromků v obecních lesích, udělalo se kus záslužné práce. Děkujeme.

Nahoru