Události

K+M+B 2015 - Tříkrálová sbírka v Nových Dvorech

V sobotu 10. ledna 2015 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Havlíčkův Brod ve spolupráci s naším obecním úřadem. Vesnici obcházely dvě skupiny Tří králů, kteří zpívali a koledovali. V Tříkrálové sbírce bylo vybráno celkem 16 221 Kč. Za obecní úřad Nové Dvory děkujeme všem koledníkům a také všem občanům obce, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli.

Informace a poděkování Oblastní charity Havlíčkův Brod je uvedeno v tomto dopise. pdfDOPIS 

Nahoru