V neděli 6.4.2014 proběhlo na obecním úřadě v Nových Dvorech vítání  občánků do života. Jsou to: Samuel Malina,Uttendorfský Václav,Fuchs Daniel. Po úvodním proslovu pana starosty předvedly děti Sára Rosecká,Natálie Šmídová, Aneta Pešková a Zdeněk Bartoš program plný básniček a písniček, který se všem přítomným líbil. Po té se rodiče dětí podepsali do obecní kroniky a paní Sobotková a paní Havlíčková jim předaly malý dárek pro děti a  maminkám kytičku. Nakonec proběhlo fotografování dětí v kolébce. Nedělní odpoledne se vydařilo.

Fotografie zde

Když už hasiči pořádají zábavu pro dospělé, musí zákonitě připravit zábavu i pro děti, aby si nepřipadaly ošizené. A tak se připravovalo. V neděli ráno je potřeba uklidit po plese a nechystat „kulturák“ na dětský karneval. Letos se tu sešla spousta krásných masek, a tak jsme se rozhodli, že ty nejhezčí z nich odměníme malou pozorností. Mimo to si kašpárci pro děti připravili různé soutěže a nechyběla ani velmi oblíbená soutěž pro rodiče s dětmi. Celým odpolednem nás provázela hudební skupina Šafářanka z Ústavu sociální péče v Křižanově za což jim velice děkuji. Dále bych chtěla poděkovat SDH Nové Dvory a všem ostatním, kteří se na přípravě karnevalu podíleli. Doufám, že se za rok opět sejdeme na podobně pohodovém odpoledni.

Tak zas nám po roce přišel víkendový maraton v podobě hasičského plesu a dětského karnevalu, který na něj navazuje.V devět ráno začíná pořádné gruntování kulturního domu, chystání tomboly a sálu. O půl osmé se začali scházet první hosté a kolem osmé hodiny byl sál plný. Celý večer nás hudebně doprovázela skupina Fortuna, za což jim velice děkuji. Atmosféra byla celý večer úžasná a ples skončil až v ranních hodinách. Na závěr bych ráda poděkovala všem pořadatelům za jejich pomoc a ochotu při pořádání plesu a také všem sponzorům za věcné ceny, které věnovali do tomboly. A příští rok na shledanou.

Fotografie zde

Mikuláš dnes svátek slaví, hele děti už je tady. S andělem a čertíčky nosí v koši balíčky. Ten kdo zlobil, bojí se, čerti v pekle těší se. Na návštěvu zlobidel,chystaj kotle, podívej! Mikuláš však v klidu praví, nebojte se, to se spraví. Za básničky s písničkami, nemusíte chodit s nimi. Pokud ale zazlobíte či rodiče rozzlobíte, stačí jenom zazvonit a zas přijdou, stačí říct. Čerti s prázdnou odcházejí, není možná, vykřikují. Tak se mějte děti krásně, přesně za rok jsme tu zase.

Fotografie zde

V posledním čísle časopisu pro hasiče a záchranáře ALARM REVUE vyšel článek o odhalení pomníku občanů Nových Dvorů padlých v I. světové válce. Zde je k nahlédnutí.

Nahoru