Události

Vítání nových občánků 2014

V neděli 6.4.2014 proběhlo na obecním úřadě v Nových Dvorech vítání  občánků do života. Jsou to: Samuel Malina,Uttendorfský Václav,Fuchs Daniel. Po úvodním proslovu pana starosty předvedly děti Sára Rosecká,Natálie Šmídová, Aneta Pešková a Zdeněk Bartoš program plný básniček a písniček, který se všem přítomným líbil. Po té se rodiče dětí podepsali do obecní kroniky a paní Sobotková a paní Havlíčková jim předaly malý dárek pro děti a  maminkám kytičku. Nakonec proběhlo fotografování dětí v kolébce. Nedělní odpoledne se vydařilo.

Fotografie zde

Nahoru