Události

Inženýrské sítě v lokalitě K Ronovu předány (31.10.2023)

Dne 31.10.2023 byla firmou Dvořáková Havlíčkův Brod, která vyhrála výběrové řízení, předána stavba inženýrských sítí v lokalitě K Ronovu. Proběhly přeložky stávajících sítí (CETIN, STL plynovodu a obecního vodovodu), přípojky k elektrické energii nebyly zahrnuty do této stavby, tyto přípojky budou součástí projektu firmy EG.D v příštím roce, kdy bude od odbočky na Bukovou až po penzion Starý Dvůr elektrická síť položena do země a stávající sloupy budou strženy. V lokalitě je celkem 6 stavebních parcel, které byly všechny připojeny k novým inženýrským sítím, byla vybudována silnice a chodník vedle hlavní silnice. Nyní probíhá příprava dokumentů pro zahájení kolaudačního řízení.
Aktuálně jsou volné 2 stavební parcely (podmínky ZDE). Šmíd Martin, starosta obce

Všechno začalo v květnu:

Pokračování stavebních prací během léta a podzimu:

Konečný stav:

Foto: Šmíd Martin

Nahoru