Události

9.1.2010 Tři králové

V sobotu 9.1.2010 zavítali do naší obce tři králové...
Kašpar, Melichar a Baltazar.

Při procházce od domu k domu zpívali známou koledu "My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám..." Za koledu dostávali od dobrých lidí příspěvky na Tříkrálovou sbírku Charity ČR a do košíku našich malých králů přibívaly sladké odměny. Tři králové nezapomněli poznačit bílou křídou "K+M+B 2010" na dveře každého domu na důkaz své návštěvy. 

 

Co je to Tříkrálová sbírka?

Je to dobročinná kampaň Charity ČR, do které se každoročně zapojuje více než padesát tisíc koledníků. Od 1. do 14. ledna obcházejí domácnosti v našich městech a obcích a prosí o dar pro lidi v nouzi, kterým Charita slouží. Nejde však jen o sbírku. Jde také o šíření křesťanské tradice svátku Tří králů a poselství dobra, a také zapojení a tím i výchovy veřejnosti k sociálnímu cítění.

V čem je tato sbírka unikátní?

Především je to největší dobrovolnická kampaň v naší zemi. Koledníci v ní hrají nejdůležitější roli. Bez nároku na finanční odměnu a ve svém volném čase vybírají prostředky, které významně pomáhají všem, kteří si sami pomoci nemohou.
V lednu oslavíme již 10. výročí sbírky a za tu dobu se vykoledovalo přes čtyři sta šedesát milionů korun, což představuje více než čtyři sta dobročinných projektů ročně.

K čemu vybrané peníze slouží a jak je zajištěno, aby nedošlo ke zneužití?

Charita ČR podporuje především rozvoj charitních služeb, a to od pomoci matkám s dětmi v tísni, lidem bez domova, lidem s postižením, těžce nemocným, přes projekty prevence pro děti a mládež, služby pro cizince a uprchlíky v nouzi až po humanitární pomoc do zahraničí.
Celkem jde o více než pět set služeb a středisek pomoci v České republice a dále i pomoc pro dvaadvacet dalších zemí. V každé diecézní Charitě projekty schvaluje  několikačlenná tříkrálová komise, která hlídá zaměření projektů, aby byly v souladu s posláním sbírky.
Jde o veřejnou sbírku podle Zákona o sbírkách, vyúčtování je předkládáno kontrolním orgánům, které vydávají ke sbírce osvědčení a pečlivě Charitu hlídají.

Jak můžete přispět?

  1. Koledníkům do kasiček
  2. Pomocí darovací SMS ve formátu DMS KOLEDA na číslo 87777
  3. Bankovním převodem na účet 66008822 / 0800

* První ročník Tříkrálové sbírky byl v roce 2000
* Do sbírky se zapojuje asi padesát tisíc koledníků. Organizátorem je Charita Česká republika
* Celkový výtěžek od prvního ročníku je přes 460 milionů korun

 zdroj:

 

Chcete se pobavit skládačkami z papíru - ORIGAMI?
Navštivte stránku Charity ČR s návody na složení symbolů z reklamy na Tříkrálovou sbírku.

 

Nahoru