Postaveno ..... spáleno ..... Májka ..... Čarodějnice ..... (30.4.2019)

Hasiči posledního dubného dne léta páně 2019 postavili v obci májku a v podvečer spálili čarodějnice a trochu popili.

Nahoru