Historie sboru

U příležitosti výročí 120-ti let trvání Sboru dobrovolných hasičů byla vydána brožura, která mapuje celou 120-ti letou historii sboru.

K nahládnutí či stažení je k dispozici zde: pdfHistorie sboru 1895 - 201519.54 MB

 Funkce STAROSTA

1895 - 1899  Jan Bratršovský č.p. 10
1901 - 1904  Vojtěch Rosický č.p. 13
1904 - 1921  František Rosický č.p. 7
1921 - 1929  Josef Augustin č.p. 35
1929 - 1939  Jan Rosický č.p. 13
1939 - 1942  Josef Halík č.p. 1
1942 - 1945  František Marek č.p. 55
1945 - 1971  Josef Cimpl č.p. 19
1971 - 1975  Adolf Sobotka č.p. 62
1975 - 1997  Vladislav Cimpl č.p. 19
1997 - 1998  Vlastimil Kajuk č.p. 17
1998 -           Ivo Němec č.p. 63 

 Funkce VELITEL

1895 - 1899  Jan Kasal č.p. 3
1902 - 1906  Josef Rosecký č.p. 4
1906 - 1929  Adolf Sobotka č.p. 62
1929 - 1930  Vojtěch Fišar č.p. 7
1930 - 1933  Josef Cimpl č.p. 19
1933 - 1934  Bohumil Marek č.p. 54
1934 - 1935  Antoní Kárník č.p. 21
1935 - 1939  Josef Cimpl č.p. 19
1939 - 1942  Ladislav Marek č.p. 53
1942 - 1945  Josef Sobotka č.p. 23
1945 - 1950  Ladislav Marek č.p. 53
1950 - 1980  František Dvořák č.p. 9
1980 - 1997  Josef Sobotka č.p. 71
1997 - 2003  Tomáš Sobotka č.p. 71
2003 - 2010  Jiří Sáblík č.p. 39
2010 - 2014  Tomáš Sobotka č.p. 71
2014 -           Jaroslav Rosecký č.p. 32

 Funkce 
JEDNATEL

1895 - 1899  Vojtěch Fišar č.p. 7
1899 - 1902  Čeněk Stehno č.p. 32
1902 - 1903  Vojtěch Fišar č.p. 7
1903 - 1906  Josef Augutin č.p. 35
1906 - 1914  Jan Rosický č.p. 13
1914 - 1921  neuvedeno
1921 - 1929  František Cihlář č.p. 37
1929 - 1930  Jan Bratršovský č.p. 10
1930 - 1932  František Halík č.p. 11
1932 - 1934  František Fišar č.p. 24
1934 - 1935  Jan Mokrý č.p. 14
1935 - 1939  František Fišar č.p. 24
1939 - 1946  Stanislav Dvořák č.p. 9
1946 - 1948  František Dvořák č.p. 9
1948 - 1948  Jaroslav Tománek č.p. 39
1948 - 1950  Miroslav Cimpl č.p. 19
1950 - 1952  Jaroslav Tománek č.p. 39
1952 - 1957  Jan Rosecký č.p. 12
1957 - 1971  Josef Němec č.p. 72
1971 - 1973  Jan Sobotka č.p. 62
1973 - 1997  Bohumil Homola č.p. 42
1997 - 1998  Miloš Langpaul č.p. 28
1998 - 2000  Drahomír Lipka č.p. 81
2000 -           Vladimír Halík č.p. 30 

Počty členů Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory
od vzniku sboru (1895) do současné doby

1895 ............... 16 členů  1921 ............... 22 členů
1929 ............... 16 členů  1930 ............... 17 členů
1931 ............... 15 členů  1932 ............... 17 členů
1935 ............... 20 členů  1936 ............... 19 členů
1937 ............... 20 členů  1938 ............... 16 členů
1939 ............... 26 členů  1940 ............... 19 členů
1943 ............... 22 členů  1945 ............... 28 členů
1965 ............... 34 členů  1970 ............... 36 členů
1971 ............... 37 členů  1972 ............... 41 členů
1973 ............... 43 členů  1974 ............... 54 členů
1975 ............... 52 členů  1979 ............... 56 členů
1981 ............... 52 členů  1983 ............... 63 členů
1984 ............... 62 členů  1986 ............... 63 členů
1988 ............... 73 členů  1989 ............... 67 členů
1990 ............... 71 členů  1993 ............... 70 členů
1994 ............... 77 členů  1995 ............... 78 členů
2001 ............... 76 členů  2005 ............... 77 členů
2006 ............... 97 členů  2007 .............. 113 členů
2008 .............. 118 členů 2009 .............. 120 členů

OD HISTORIE (14. listopadu 1895)

 

 Zakládající  členové sboru

Jan  Bratršovský   č.p. 10
Čeněk  Chvála  č.p. 37
Čeněk Stehno  č.p. 32
Jan  Kasal  č.p    3
Jan  Dajč  č.p. 14
František  Fišar  č.p. 31
Josef  Fišar  č.p. 33
Tomáš  Fišar  č.p. 16
Jan  Mokrý  č.p. 23
Josef  Rosecký  č.p.   4
František  Strnad  č.p. 18
Alois  Rosecký  č.p.   4
Alois  Půža  č.p. 28
Adolf  Sobotka  č.p. 36  

 

Období 1895 - 1918    

 

Počátek vzniku Sboru dobrovolných hasičů v obci Nové Dvory je zachycen a podrobně popisován v Pamětní knize hasičského sboru Nové Dvory. Podle tohoto historického dokumentu je dnem jeho založení 14. listopad 1895, kdy vznikl na popud tehdejšího starosty obce p. Jana Bratršovského, rolníka z č.p. 10. Vlastní stanovy sboru byly schváleny o tři roky později, a to roku 1898. Prvním starostou sboru byl zvolen p. Jan Bratršovský č.p. 10, velitelem p. Jan Kasal č.p.3 a jednatelem p. Vojtěch Fišar č.p. 7. Členů tehdy založeného sboru bylo 16. Téhož roku byla zakoupena i první ruční stříkačka od firmy t.SMEJKAL Praha Smíchov.

 

Obec přikládala nově založenému hasičkému sboru velký význam, a proto také nechala na vlastní náklady postavit v roce 1901 pro tuto stříkačku kolnu. Již o rok dříve byl pořízen služební šat pro činovníky sboru.

 

Kritickou dobou pro místní sbor bylo období I. světové války. K vojenské službě bylo povoláno celkem 16 členů, zbyl zde pouze p. Čeněk Chvála, zdejší učitel, který zařizoval to nejnutnější. Se vznikem Československého státu v roce 1918 se začíná hasičský sbor konsolidovat. V této době jsou všechny hasičské sbory organizovány v župách. Zdejší sbor byl přičleněn k župě "Havlíček" se sídlem v Přibyslavi a v župní správě jej zastupoval p. Čeněk Stehno.

 

Období 1918 – 1938

 

V roce 1921 se sbor účastnil několika požárů lesa a požáru ve Velké Losenice. Sbor měl samozřejmě i možnosti prokazovat svůj praktický význam. Jedna z nich se udála v roce 1932. Tehdy v noci 23. května vznikl z nezjištěných příčin oheň ve strojírně p. Marka. Další velký požár se zapsal do vědomí obce v roce 1935. V noci 20. září začala hořet usedlost p. Fišara č.p. 33. Při obou těchto požárních zásazích se však zárověň ukázala těžkopádnost a obtížnost hašení požárů pomocí ruční stříkačky, která v tehdejší výzbroji byla. Začalo se vážně uvažovat o koupi nové motorové stříkačky. Toto se uskutečnilo r. 1936, kdy byla koupena nová motorová stříkačka od firmy "Sigmund-Pumpy" z Olomouce.Koupila a zaplatila ji z větší části obec a místní hasičský sbor. Další potřebné doplňky k ní byly pořízeny v roce 1940.

 

Období 1945 – 1960

V roce 1938 se v Nových Dvorech konal Sjezd hasičské župy "Havlíček".  Bylo tu období II. světové války. Pro místní hasičský sbor to znamenalo neustálé hasičské hlídky v obci. Potěšující je však skutečnost, že mezi členy sboru si válka nevyžádala žádných obětí.
 

  Období 1945 – 1960

Rok 1947 byl rokem sucha. Místní sbor několikráte zasahoval při požárech lesa, které způsobily jiskry z kolem projíždějících lokomotiv. V tomto roce bylo při hasičském sboru založeno i družstvo žen, které jej úspěšně reprezentovalo na soutěži v Havl.Borové. Toto družstvo obsadilo první místo ve složení:

 

        Božena Tománková  č.p. 39                    Ludmila Půžová     č.p. 28
        Blažena Matějková    č.p.  2                     Libuše Marková     č.p. 53
        Božena Rosecká       č.p. 12                   Ludmila Rosecká   č.p. 13
        Marie Málková           č.p. 42                     Věrka Halíková       č.p.  1
        Jarmila Bratršovská  č.p. 10                    Vlasta Fišarová      č.p. 15

 

Po zhruba čtrnácti letech od posleního požáru v obci se ozval v noci 9. října 1949 požární poplach znovu. Hořela usedlost p. Františka Tománka č.p. 39. Ukázalo se, že pohotový zásah hasičů ve všech staveních obce vyžaduje zajistit dostatek vody pro případ hašení. Proto se v roce 1956 buduje vodní nádrž u Cimplových.

 

O rok později, přesněji na první letní den roku 1957, uhodil blesk u p. Jana Mokrého č.p. 14 a stavení zapálil. Byl to veliký požár, při němž obětavě hasila celá ves. Lidé si znovu uvědomili, jaké nebezpečí v sobě bouřky skrývají a každý, kdo zažil oheň u Dajčů je dlouho sledoval s obavami.Při hašení tohoto požáru byla prvně použita nová motorová stříkačka typu DS - 16. (Dosavadní stříkačka byla převedena hasičskému sboru v Rudolci).

 

Píše se rok 1958, místní hasičská zbrojnice byla moderněji přebudována a upravena, čímž přispěla k estetickému vzhledu celé obce. Po této výstavbě se začíná velice vážně hovořit také o stavbě mnohaúčelového kulturního domu. Zahájena byla roku 1959 a většinou svépomocí občanů o pět let později dostavěna. Roku 1960 je místní hasičský sbor obohacen o velmi potřebný nákladní automobil TATRA 805.

 

 

Období 1960 – 1989

 

Tato nově zavedená hasičská technika byla poprvé využita v dubnu 1961, kdy hasičský sbor zasahoval v Malé Losenici. Požár zde vypukl na třech staveních. Následné období bylo ve znamení budování a dostavby kulturního domu. Hlavní křest nově otevřeného kulturního stánku byl stanoven na 27. února 1965, kdy se konal 1. hasičský ples. Roku 1966 byl v obci požární poplach a hasičská stříkačka byla v akci, když u p. Jana Roseckého č.p.4 (u Gródlů)na jatkách JZD, kde byla udírna, chytlo maso a hořely stěny porážky. Bylo obrovské nebezpečí, že chytne nedaleko uskladněná sláma. Pohotovým zásahem bylo však nebezpečí včas zažehnáno. Téhož roku, a to 17. září, se opět ozval zlozvěstný signál hasičské sirény a nad Novými Dvory se objevil hustý dým. Hořela stodola p. Josefa Němce č.p. 6, kde byla uskladněna sláma JZD. Pohotovým zásahem hasičů i všech občanů se mohutný oheň nerozšířil do okolí, jen stodola s kůlnou shořely. Stalo se tak i proto, že veškerá technika místního hasičského sboru byla neustále udržována ve stavu vysoké připravenosti.
 
Rok 1970 byl rokem jubilejním. Uplynulo 75 let od založení místního hasičského sboru a 25 let od ukončení II. světové války. Na toto výročí byla připravena slavnost se Zlatou muzikou z Prahy. Její konání bylo stanoveno na 5. července. Sjely se zde hasičské sbory z celého okolí. Po následném slavnost- ním průvodu hasičstva obcí a předání význačných ocenění zasloužilým hasičům začala lidová veselice. V Nových Dvorech to byla kulturní akce, která zanechala ve všech účastnících velice příjemné dojmy a neopakovatelné vzpomínky.
 
23. září téhož roku se znovu rozkvílela hasičská siréna. V Sázavě hořela kůlna JZD, kde byla uložena suchá píce. Radikálním zásahem všech přítomných jednotek, včetně naší se podařilo větší část uskladněné píce zachránit.V tomtéž roce hořelo v Nových Dvorech ještě jednou. 17. října vypukl požár ve stavení p. Františka Halíka č.p. 30. Rychlým a pohotovým zásahem všech místních občanů a okolních sborů se nebezpečný požár podařilo ve velice krátkém čase zlikvidovat. Při tomto požáru prokázal hasičský sbor bleskovým a pohotovým zásahem znovu svou důležitost zároveň se projevila i jednota všech občanů ve chvíli ohrožení bližního. Zde se plně potvrdilo staré hasičské heslo "Na pomoc!" a plně byl podán důkaz toho, že toto heslo staví všechny lidi do příkladné jednoty. Za to všem patří dík.
 
Důkazem pohotovosti místního sboru byla i likvidace požáru v obci Česká Mez. Naše jednotka přijela na místo neštěstí mezi prvními. Psal se rok 1972. Dalším významným mezníkem hasičstva obce Nové Dvory byl rok 1974. Bylo poprvé vytvořeno požární družstvo mladých požárníků pod vedením p. Vlastimila Kajuka. Na podzim téhož roku získává náš požární sbor automobilovou cisternu CAS Praga RN z roku 1953. Téhož roku se započalo s výstavbou velké vodní nádrže (koupaliště) za vsí. Dostavba byla ukončena v následujícím roce. V roce 1975 vyjel náš sbor ke třem požárům a to: do Sázavy a Velké Losenice,kde hořely staré objekty JZD a do Pořežína, kde hořel les.
 
Rok 1980 je třeba si připomenout dvěma bolestnými událostmi, které se přímo dotkly místního hasičského sboru. Začátkem dubna zemřel jeho dlouholetý člen p. Stanislav Dvořák, který se zasloužil o to, že kronika místního sboru byla dopsána a řádně vedena dlouhou řadu let. V tomtéž roce, a to začátkem červena náhle zemřel velitel a dlouholetý člen hasičského sboru Nové Dvory a velitel okrsku Velká Losenice p. František Dvořák. Byl nositelem mnoha vysokých vyznamenání.  Denně, ať v létě, či v zimě, chodil do požární zbrojnice, staral se, aby bylo vše v náležitém pořádku a připraveno.  Byl to člověk, který věnoval práci v našem sboru mnoho svého volného času.

 

V roce 1982 obdržel náš sbor "Diplom" od Federálního výrobu SPO ČSSR a Metodického centra a stálé výstavy SPO v Přibyslavi za příkladnou práci při výstavbě Metodického centra v Přibyslavi. V roce 1983 byl náš sbor vyznamenán "Čestným uznáním" Federálního výboru SPO ČSSR a Metodického centra a stálé výstavy v Přibyslavi  za obětavou práci při výstavbě Metodického centra.A v roce 1989 - "Pamětní list" u příležitosti 125. výročí založení požární ochrany. V roce 1995 byl SDH vyznamenán medailí Za zásluhy.

 

V následujícím období se dále zlepšovalo technické zázemí místní požární jednotky, probíhala kulturní a brigádnická činnost a v neposlední řadě i mnoho rychlých zásahů, hlavně při požárech v období sucha u železniční tratě. Zde byla vždy prokázána příkladná připravenost všech členů místního hasičského sboru a svěřené techniky. Do výzbroje sboru byla zařazena nová motorová stříkačka PPS - 12. V roce 1983 vznikly v obci Nové Dvory tři požáry u železniční tratě, kterých se s úspěšným zásahem účastnil i náš sbor.Rok 1985 je možno připomenout jako rok 90. výročí založení místního sboru.

Při této příležitosti proběhlo ocenění hlavních činovníků místního hasičstva a pochod hasičské jednotky obcí s následnou hasičskou slavností.V tomto roce naše jednotka zasahovala při likvidaci domovního požáru u p. Jaroslava Zicha v Pořežíně. Tehdy čítal náš sbor 63 činných členů. K těmto členům místního hasičského sboru se připojily v roce 1987 také ženy.V roce 1989 bylo provedeno hasičské cvičení v podávání vody na dálku v součinnosti se sousedními sbory. Téhož roku jsme se zúčastnili rozvněž likvidace požáru u p. Sobotky v Malé Losenici.

 

 

 

Období 1989 - 1995   

Významným mezníkem u všech hasičských sborů bylo v roce 1991 založení zájemné hasičské pojišťovny v Brně. Z naší strany byly zakoupeny dvě akcie, a tím je zajištěno úplné pojištění našich členů při úrazech na požárních akcích. Pro zajištění lepšího přístupu k vodě při hašení možného požáru v obci byla v roce 1992 provedena rekonstrukce požární nádrže u Cimplových.
 
V roce 1993 naše místní hasičská jednotka zasahovala při likvidaci požáru ve dvoře p. Bohumila Marka. Škoda na majetku byla minimální, díky včasnému zásahu všech přítomných jednotek. V roce 1995 proběhly oslavy 100 letého výročí založení sboru.Každoročně náš sbor pořádá tradiční Hasičský ples a Dětský karneval.

Období 1996 - 2005

V roce 1996 se konaly volby do výboru sboru a starostou SDH byl zvolen bratr Kajuk Vlastimil st.č.p. 17, a v následujícím roce proběhly volby do výboru znovu a novým starostou SDH byl zvolen Ing. Němec Ivo. V roce 1997 postihli Českou republiku rozsáhlé povodně a náš sbor zaslal Kč 2 000,-- hasičům do obce Zábor. Sportovní družstvo se v tomto roce zúčastnilo okresní soutěže v Novém Městě na Moravě, kde se umístilo na 4. místě a o rok později dokonce okresní soutěž na témže místě vyhrálo. V roce 1998 jsme hasili slámu na zahradě u Benců č.p. 4, postavili jsme nový altán u hasičské nádrže za vsí a vyměnili jsme motor u nákladního automobilu TATRA 805.

V roce 2000 jsme vyjedli celkem ke 4 požárům lesa v Gromě a znovu jsme obnovili tradici Kácení máje v obci. V roce 2001 jsme pořídili hasičský automobil PRAGA RN skříň, oplotili jsme skládku železného šrotu v lokalitě Podevsí a bratru Josefu Sobotkovi č.p. 71 byl udělen titul zasloužilý hasič.

 

V roce 2002, pět let po prvních povodních zasáhly ČR druhé rozsáhlé povodně a náš sbor zaslal částku Kč 5 000,-- obci Bílsko v Čechách a zúčastnili jsme se hašení požáru kůlny p. Laciny v Pořežíně a následující rok jsme zasahovali na vlakové zastávce Čížkov. V roce 2004 jsme hasili les ve Starém dvoře, účastnili jsem se soutěže o pohár starosty obce Sázava a podávání vody na dálku na rozhlednu Rosička. V tomto roce obdržel již druhý člen našeho sboru titul zasloužilý hasič a to bratr Vladislav Cimpl č.p. 19.
 
V  roce2003 jsme úspěšně absolvovali hasičský ples, dětský karneval a kácení máje, byl založen kroužek mladých hasičů a v naší obci se konalo podávání vody na dálku z Nových Dvorů do Pořezána. V tomto období byla navázána úspěšná spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, ze které plynou sboru nemalé finanční prostředky.
 

Období 2006 - 2008

V tomto období velice významně  vzrostla členská základna sboru. V roce 2006 měl náš sbor celkem 92 členů a koncem roku 2008 sbor čítá již 113 svých členů. Toto číslo je dáno jednak vzrůstajícím počtem obyvatel obce / k 31.12.2008 je v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu celkem 302 obyvatel /, ale i příkladnou prací s naší mládeží. Vzorně od roku 2005 funguje díky obětavosti několika členů hasičského sboru kroužek mladých hasičů. Všichni věříme, že v budoucnu bude tato aktivita ku prospěchu nejen hasičského sboru, ale i celé naší obce.

Organizačně i časově nejnáročnější hasičskou akcí, která měla v roce 2007 svoji premiéru, byla výstava hasičské techniky pod názvem PYROCAR. Pro obrovský úspěch se následující rok konal další ročník. Obě tyto akce byly organizovány na blízkém letišti Hřiště u Přibyslavi. Náš sbor vystavoval nejen svoji již historickou techniku, ale také zajišťoval ve spolupráci s okolními sbory občerstvení a pohoštění pro přítomné příznivce hasičstva.

V průběhu tohoto období probíhaly pravidelné soutěže a tématická cvičení, vždy s naší aktivní účastí. Rovněž kulturní a společenská činnost sboru se v tomto období nezastavila. Pravidelné konání již tradičních plesů a dětských karnevalů láká léta příznivce i z okolí naší obce. Sbor zorganizoval pro své členy a rodinné příslušníky výlety, kde bylo možno zhlédnout zajímavou a pro některé neznámou oblast Hrubého Jeseníku se svým okolím a již tradiční a vyhledávanou oblast jižní Moravy v okolí Bořetic. Hasičský sbor společně s obecním úřadem zajišťuje průběžně během roku kulturní akce menšího i většího rozsahu. Za připomenutí určitě stojí slavnostní kácení máje, sportovní den dětí i dospělých, mikulášská nadílka pro děti naší obce aj. Činnost hasičského sboru je pro obec Nové Dvory velice bohatá , ale i prospěšná.

Je třeba věřit, že i v následujících letech bude náš sbor svoji aktivitou hnacím motorem kulturních a společenských akcí celé naší obce. Nejdůležitější však je, jak ve sboru věříme, aktivní práce s dětmi-našimi nástupci. Vždyť toto je vklad do budoucnosti a náš hasičský sbor na tomto staví.

Nahoru