Mladí hasiči

Podzim mladých hasičů byl opravdu náročný, což dokládají následující fotografie:

Dne 6.10.2018 jsme se s našimi malými hasiči vydali na podzimní kolo okresní soutěže hry Plamen, které se konalo ve vesnici Bobrová. Děti abolvovally 3 disciplíny - soutěž v požární všestravosti, štafetu 4*60 a soutěž dvojičky. Děti nám udělaly velikou radost - starší se umístnili na superovém 7 místě z 35 družtev a mladší na krásném 10 místě z 31 družstev. Doufejme že se jim takhle dobře povede i na jarním kole.

Text a foto: Marie Fišarová

Dne 7.10.2017 jsme se s mladými hasiči zúčastnili podzimního kola soutěže hry Plamen v obci Krásné u Sněžného. Kvůli špatnému počasí se konala pouze jedna disciplína ze třech a to Závod Požárnické Všestrannosti (ZPV) na 3 km pro starší děti a 2 km pro mladší děti. Celkem do boje vyběhlo 39 družstev mladších a 46 družstev starších. Obě naše družstva jsem rozdělili na dvě hlídky po 5 dětech. Na trase je čekalo plnění úkolů: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana, překonání překážky a určení azimutu. Dětem se sice nepovedlo úplně vše a 😂dostaly nějaké ty trestné body, ale ujaly se toho všichni zodpovědně a hlavní věc je, že si to všichni užily a vrátily se nám do cíle v stejném počtu. Starší se nakonec umístili na 14. a 22. místě a mladší také na 14. a 39.místě. Druhé družstvo mladší sice skončilo poslední, ale této soutěže se zúčastnilo vůbec poprvé a při svém věku 4 - 5 let to také zvládly pro nás na výbornou. Teď už je čeká jen zlepšení J. Lucie Rosecká

Dne 2.9.2017 se obě naše družstva mladých hasičů zúčastnila soutěže o Bohdalovský pohár v požárním útoku podle pravidel Hry Plamen.

Naši nejmenší hasiči a hasičky vybojovali v konkurenci sedmi družstev 5.místo a starší obsadili 7.místo z jedenácti.

Vedoucí mladých hasičů.

Foto: Rosecká Lucie

V sobotu 19. Listopadu 2016 se děti z Okrsku Velká Losenice podívaly do opravdového pekla. Dva plně obsazené autobusy se v poledne vydaly na cestu do lesů na Čertovině u Hlinska, kde vyrostlo pohádkové peklo. 104 účastníků zájezdu bylo rozděleno na tři skupiny , které postupně absolvovaly hodinový pekelný program a návštěvu hasičské stanice v Hlinsku, kde se nám plně věnovali tři profesionální hasiči. Naše novodvorská skupina byla nejpočetnější a zřejmě i nejodvážnější, protože  do pekla se vydala jako první. Další dvě skupiny čekaly na to,  co s námi bude a vydaly se do Hlinska. Za pekelnou branou jsme se potkali s pánem pekel Luciferem, děti zasedly do školních pekelných lavic, Jirka Sáblík si vyzkoušel krájení cibule v čertovské kuchyni, Matěj Bedrna přebíral žáby, šváby a podobnou havěť, Matěje Nepraše si čerti odnesly v pytli, seznámily jsme se se sedmi hříchy světa.  Po celou dobu programu děti i dospěláci spolupracovali s pekelníky. Lucka Rosecká se nechala zlákat na mučednickou stoličku, Filip Fuchs čertům strhal váhu hříchů, napili jsme se v šenku „kozích chcanek“, které všem náramně chutnaly, a smlsli si na cukroví od čertice. Na závěr jsme se vyfotili u trůnu se všemi čerty. Za jednu hodinu jsme zažili, ochutnali, vyzkoušeli a spatřili opravdu mnoho. V interiéru předvedli svoji práci čeští řezbáři, truhláři, kováři a zedníci. Před vstupem do pekla panovaly vážné obavy, že se naše výprava oprostí od několika jedinců nevalného chování. Ale asi to ještě není tak zlé. Venku jsme se v dešti několikrát přepočítali a zjistili, že nám chybí jenom řidič autobusu. Ten se po chvíli našel a my jsme se mohli vydat na průzkum dvou plně vybavených hasičských aut v Hlinsku. Dozvěděli jsme se jak to funguje u profesionálů a děti prolezly auta skrz naskrz, potěžkaly si co se dalo – hevery, páčidla, přilby apod., vyzkoušely pípátka a další pomocníky hasičů.

Návštěvu pekla můžeme považovat za vydařenou a děkujeme okrsku i našemu sboru za nezapomenutelné zážitky a především za to, že tato akce byla věnována dětem.

Za skupinu vrátivších se hříšníků napsala Ivana Bedrnová 

V sobotu 5.11.2016 provedli mladí hasiči úklid a shrabání listí kolem hasičské zbrojnice a provedli sběr papíru v obci. Hasiči děkuji panu Z.Fišarovi za odvoz papíru, p.Pavlíčkovi a Ivaně Bedrnové za pomoct při odvozu listí. Mladí hasiči také velice děkuji všem občanům Nových Dvorů, kteří nachystali papír k odvozu. Ještě jednou děkujeme.

Foto: Lucie Rosecká

Podzimní část hry Plamen mladých hasičů.
Foto: Marie Fišarová

Mladí hasiči bojovali ve hře Plamen ve Žďáře n.S.

  

  

V sobotu 10.10.2015 jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen ve Svratce.Soutěže se zúčastnilo celkem 22 našich dětí. Mladší družstvo v počtu 10 dětí, starší družstvo v počtu 10 dětí a 2 děti za dorost, s kterými soutěžili i dva z družstva starších.Soutěž probíhala ve třech samostatných disciplínách:

Štafeta  4 x 60m , Dvojičky a Orientační běh s plněním úkolů(střelba, poznávání topografických značek, vázání uzlů, zdravověda, určení azimutu , určení hasících prostředků a šplh na laně) – obě družstva měla dva pokusy a vždy lepší čas se počítal. Tudíž se mohli vystřídat všechny děti.

Celkem se soutěže zúčastnilo 67 družstev celého okresu. Naše obě družstva se umístila na krásném 13. místě. Myslíme, že se jim to všem výborně povedlo a děti si to i přes ne příliš vydařené počasí užili. Ještě za zmínku stojí , že nás celou dobu povzbuzoval i náš nejmladší člen Samík i s tatínkem Filipem. Úspěchem pro nás vedoucí je, že jsme se vrátili v plném počtu a ve zdraví.

Lucka a Věrka

       

Srandamač Hamry nad Sázavou 2015

    

  

 

Nahoru