Mladí hasiči

Družstvo mladších:

Dne 15.6 jsme se zúčastnili s družstvem malých hasičů soutěže Srandamač v Hamrech nad Sázavou. Zde soutěžilo deset týmu mladších dětí. Naše děti se umístili na krásném třetím místě.Udělali nám velkou radost moc moc gratulujeme. Marie Fišarová

Družstvo starších:

Dne 15.6. jsme se chtěli zúčastnit soutěže Srandamač pořádané SDH Hamry nad Sázavou. Bohužel hned po příjezdu se strhla průtrž mračen - vítr, déšť, kroupy, blesky,.. Ještě že Matěj Nepraš byl na místě s mladšími dříve a tudíž mohl vyhrát ve své kategorii soutěž v motání hadic. Po této "čině" se dali na sportovišti pořádat maximálně zápasy v bahně.Kvůli tomu se musela soutěž starších, a tudíž i nocování zrušit, ale protože máme vynalézavé "děti" tak při cestě domů vymyslely, že přenocují v našem kulturním domě. I to bylo nakonec velké dobrodružství, protože se bouřka vrátila. Když nedopadla soutěž hasičská tak jsme uspořádali soutěž v pojídání palačinek - a že jsem jich musela nasmažit. Po zábavě ještě trocha povinností - umýt zabahněné auto a uklidit překážky po soutěži. Den a noc náročný, ale přesto SUPER zážitek. Lucie Rosecká

 

ttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1.5/16/1f603.png");">😃https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/taa/1.5/16/1f603.png");">😃

Tak máme za sebou i jarní kolo hry Plamen. Tentokrát v JAMÁCH, ale bohužel pouze s družstvem starších doplněného dvěma dětmi z mladších. Všechny disciplíny (požární útok, požární útok CTIF a štafeta CTIF) se nám podařily úspěšně absolvovat a obhájili jsme krásné 7. místo z 35 soutěžících celého okresu. Všem dětem moc gratuluji a DĚKUJI. Lucie Rosecká https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta8/1.5/16/1f601.png");">😁https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tce/1.5/16/1f618.png");">😘

Podzim mladých hasičů byl opravdu náročný, což dokládají následující fotografie:

Dne 6.10.2018 jsme se s našimi malými hasiči vydali na podzimní kolo okresní soutěže hry Plamen, které se konalo ve vesnici Bobrová. Děti abolvovally 3 disciplíny - soutěž v požární všestravosti, štafetu 4*60 a soutěž dvojičky. Děti nám udělaly velikou radost - starší se umístnili na superovém 7 místě z 35 družtev a mladší na krásném 10 místě z 31 družstev. Doufejme že se jim takhle dobře povede i na jarním kole.

Text a foto: Marie Fišarová

Dne 7.10.2017 jsme se s mladými hasiči zúčastnili podzimního kola soutěže hry Plamen v obci Krásné u Sněžného. Kvůli špatnému počasí se konala pouze jedna disciplína ze třech a to Závod Požárnické Všestrannosti (ZPV) na 3 km pro starší děti a 2 km pro mladší děti. Celkem do boje vyběhlo 39 družstev mladších a 46 družstev starších. Obě naše družstva jsem rozdělili na dvě hlídky po 5 dětech. Na trase je čekalo plnění úkolů: střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana, překonání překážky a určení azimutu. Dětem se sice nepovedlo úplně vše a 😂dostaly nějaké ty trestné body, ale ujaly se toho všichni zodpovědně a hlavní věc je, že si to všichni užily a vrátily se nám do cíle v stejném počtu. Starší se nakonec umístili na 14. a 22. místě a mladší také na 14. a 39.místě. Druhé družstvo mladší sice skončilo poslední, ale této soutěže se zúčastnilo vůbec poprvé a při svém věku 4 - 5 let to také zvládly pro nás na výbornou. Teď už je čeká jen zlepšení J. Lucie Rosecká

Dne 2.9.2017 se obě naše družstva mladých hasičů zúčastnila soutěže o Bohdalovský pohár v požárním útoku podle pravidel Hry Plamen.

Naši nejmenší hasiči a hasičky vybojovali v konkurenci sedmi družstev 5.místo a starší obsadili 7.místo z jedenácti.

Vedoucí mladých hasičů.

Foto: Rosecká Lucie

V sobotu 19. Listopadu 2016 se děti z Okrsku Velká Losenice podívaly do opravdového pekla. Dva plně obsazené autobusy se v poledne vydaly na cestu do lesů na Čertovině u Hlinska, kde vyrostlo pohádkové peklo. 104 účastníků zájezdu bylo rozděleno na tři skupiny , které postupně absolvovaly hodinový pekelný program a návštěvu hasičské stanice v Hlinsku, kde se nám plně věnovali tři profesionální hasiči. Naše novodvorská skupina byla nejpočetnější a zřejmě i nejodvážnější, protože  do pekla se vydala jako první. Další dvě skupiny čekaly na to,  co s námi bude a vydaly se do Hlinska. Za pekelnou branou jsme se potkali s pánem pekel Luciferem, děti zasedly do školních pekelných lavic, Jirka Sáblík si vyzkoušel krájení cibule v čertovské kuchyni, Matěj Bedrna přebíral žáby, šváby a podobnou havěť, Matěje Nepraše si čerti odnesly v pytli, seznámily jsme se se sedmi hříchy světa.  Po celou dobu programu děti i dospěláci spolupracovali s pekelníky. Lucka Rosecká se nechala zlákat na mučednickou stoličku, Filip Fuchs čertům strhal váhu hříchů, napili jsme se v šenku „kozích chcanek“, které všem náramně chutnaly, a smlsli si na cukroví od čertice. Na závěr jsme se vyfotili u trůnu se všemi čerty. Za jednu hodinu jsme zažili, ochutnali, vyzkoušeli a spatřili opravdu mnoho. V interiéru předvedli svoji práci čeští řezbáři, truhláři, kováři a zedníci. Před vstupem do pekla panovaly vážné obavy, že se naše výprava oprostí od několika jedinců nevalného chování. Ale asi to ještě není tak zlé. Venku jsme se v dešti několikrát přepočítali a zjistili, že nám chybí jenom řidič autobusu. Ten se po chvíli našel a my jsme se mohli vydat na průzkum dvou plně vybavených hasičských aut v Hlinsku. Dozvěděli jsme se jak to funguje u profesionálů a děti prolezly auta skrz naskrz, potěžkaly si co se dalo – hevery, páčidla, přilby apod., vyzkoušely pípátka a další pomocníky hasičů.

Návštěvu pekla můžeme považovat za vydařenou a děkujeme okrsku i našemu sboru za nezapomenutelné zážitky a především za to, že tato akce byla věnována dětem.

Za skupinu vrátivších se hříšníků napsala Ivana Bedrnová 

V sobotu 5.11.2016 provedli mladí hasiči úklid a shrabání listí kolem hasičské zbrojnice a provedli sběr papíru v obci. Hasiči děkuji panu Z.Fišarovi za odvoz papíru, p.Pavlíčkovi a Ivaně Bedrnové za pomoct při odvozu listí. Mladí hasiči také velice děkuji všem občanům Nových Dvorů, kteří nachystali papír k odvozu. Ještě jednou děkujeme.

Foto: Lucie Rosecká

Podzimní část hry Plamen mladých hasičů.
Foto: Marie Fišarová

Mladí hasiči bojovali ve hře Plamen ve Žďáře n.S.

  

  

Nahoru