Mladí hasiči

V sobotu 5.11.2016 provedli mladí hasiči úklid a shrabání listí kolem hasičské zbrojnice a provedli sběr papíru v obci. Hasiči děkuji panu Z.Fišarovi za odvoz papíru, p.Pavlíčkovi a Ivaně Bedrnové za pomoct při odvozu listí. Mladí hasiči také velice děkuji všem občanům Nových Dvorů, kteří nachystali papír k odvozu. Ještě jednou děkujeme.

Foto: Lucie Rosecká

Podzimní část hry Plamen mladých hasičů.
Foto: Marie Fišarová

Mladí hasiči bojovali ve hře Plamen ve Žďáře n.S.

  

  

V sobotu 10.10.2015 jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen ve Svratce.Soutěže se zúčastnilo celkem 22 našich dětí. Mladší družstvo v počtu 10 dětí, starší družstvo v počtu 10 dětí a 2 děti za dorost, s kterými soutěžili i dva z družstva starších.Soutěž probíhala ve třech samostatných disciplínách:

Štafeta  4 x 60m , Dvojičky a Orientační běh s plněním úkolů(střelba, poznávání topografických značek, vázání uzlů, zdravověda, určení azimutu , určení hasících prostředků a šplh na laně) – obě družstva měla dva pokusy a vždy lepší čas se počítal. Tudíž se mohli vystřídat všechny děti.

Celkem se soutěže zúčastnilo 67 družstev celého okresu. Naše obě družstva se umístila na krásném 13. místě. Myslíme, že se jim to všem výborně povedlo a děti si to i přes ne příliš vydařené počasí užili. Ještě za zmínku stojí , že nás celou dobu povzbuzoval i náš nejmladší člen Samík i s tatínkem Filipem. Úspěchem pro nás vedoucí je, že jsme se vrátili v plném počtu a ve zdraví.

Lucka a Věrka

       

Srandamač Hamry nad Sázavou 2015

    

  

 

V sobotu 27.12.2014 v 17:00 hod. se mladí hasiči sešli na výroční valné hromadě mladých hasičů v kulturním domě. Mladí hasiči se svými vedoucími zhodnotili rok 2014, naplánovali činnosti na rok 2015, četli nové zápisy ve své kronice. Poté všichni obdrželi čestná uznání za příkladnou reprezentaci sboru. Po ukončení následovalo občerstvení v podobě řízku se salátem.

Dne 14.6.2014 se obě družstva mladých hasičů zúčastnila pro svém úspěsném vystoupení na okrskové soutěži další soutěže, a to Hamerského srandamače. Družstvo mladších získalo, po dvou obdobých pokusech a ještě za světla, nádherné 2. místo ve své kategorii a to časem 23:22 s. Družstvo starších provádělo svůj první pokus při západu slunce a svůj druhý pokus již za úplné tmy. Nakonec při velmi velké konkurenci obsadili 7. místo.
Fotogalie bude přidáno později.

Video útok staršího družstva zde.
Video útok mladšího družstva zde.

Každý rok se v polovině října naposledy nastartuje Máňa a odveze naše nejmladší hasiče na podzimní kolo hasičské hry Plamen, což je poslední hasičská soutěž v roce. Letos nás jely reprezentovat obě družstva, jak družstvo starších, tak družstvo mladších. Místo Jana Petráně se k nám rozhodčím přidal Michal Závodný, za což mu velmi děkuji. Díky patří samozřejmě i Josefu Němcovi ml., který si na soutěž také našel čas.Soutěž spolupořádal SDH Hamry nad Sázavou a myslím, že se svého úkolu zhostil velice dobře. Stejně jako v minulých ročnících musela družstva i v tom letošním projít celkem třemi disciplínami: štafetou dvojic, štafetou 4x60m a branným závodem (závod požárnické všestrannosti).Celkové výsledky se však dozvíme až po skončení jarního kola, jehož výsledky se k těm podzimním přičítají. Takže nezbývá než našim nejmenším hasičům držet palce, aby jejich umístění bylo co nejlepší.
Fota ve fotogalerii zde.

Už několik let jezdí naše družstva, která se účastní hry Plamen, do Hamrů nad Sázavou, aby se zúčastnila tzv. srandamače, který pořádá právě SDH Hamry nad Sázavou. Jak už název napovídá, nejde tu o to vyhrát, ale zúčastnit se a hlavně se pobavit. Srandamač začíná v sobotu navečer a končí v neděli dopoledne. Družstva se účastní pouze jedné disciplíny – požárního útoku. A aby šlo vážně o srandu, začíná se až v pozdních večerních hodinách nejdříve útokem družstev mladších a potom pokračují družstva starších. Ta mají celkem dva pokusy a ten druhý už je opravdu pozdě večer, s osvícenou základnou a vším ostatním, co k tomu patří. Přestože jde hlavně o srandu, tak na nejlepší družstva z obou kategorií čeká samozřejmě pohár. Dalším zpestřením srandamače je, že zde družstva mohou přespat.  Spí se v našem velkém hasičském stanu, který si po příjezdu děti samy postaví. Spolu s nimi zde do druhého dne většinou zůstávají vedoucí malých hasičů a pár rodičů. Jelikož má SDH Hamry na takovéto příležitosti dobře vybavené zázemí, není to velký problém. Občerstvení je samozřejmostí. Na závěr byl pro děti připraven také ohňostroj a pro ty naše speciálně další překvapení v podobě nočního pochodu, aby se jim dobře spalo. Srandamač je dobrou příležitostí nejen pro děti, které mohou ukázat, co umí a co se naučily i jiným družstvům, která nejezdí na hru Plamen, ale i pro dospělé, kteří se potkají se starými známými a vedoucí družstev, kteří zjišťují u ostatních vedoucích, co platí na neposlušná dítka. Důkazem toho, že děti na srandamač rády jezdí, je otázka hned po příjezdu: A kdy pojedeme znovu? 
Fota ve fotogalerii zde.

Dne 13. října 2012 se naši nejmladší hasiči opět zúčastnili podzimního kola hasičské hry Plamen, která se tentokrát konala v Dalečíně nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Letos s námi jeli i Josef Němec ml. a Honza Petráň, kteří si po dlouhých letech soutěžení vyzkoušeli i tu druhou stránku – letos se ke mně připojili jako rozhodčí. Co se týče počtu zúčastněných sborů, řekla bych, že letos padl početní rekord. Celkem se přijelo zúčastnit 53 družstev (kategorie mladších 25 družstev, kategorie starších 28 družstev). A SDH Nové Dvory mělo zastoupení v obou dvou kategoriích. Soutěž opět byla, jak je to na podzimním kole zvykem, rozdělena na dvě části. První část je branný závod (závod požárnické všestrannosti) a druhou část potom tvoří disciplíny: štafeta 40x60 m a štafeta dvojic. Branný závod pak tvoří několik disciplín (např. střelba ze vzduchovky, topografie, uzlování, první pomoc, značky atd.), které musí jednotlivá družstva splnit a získat co nejméně trestných bodů a doběhnout do cíle v co nejkratším čase. Výsledky tohoto kola se potom započítávají spolu s výsledky z kola jarního a poté se vyhlásí konečné pořadí družstev. Naše družstva se umístila průběžně na 19. (družstvo mladších) a 23. (družstvo starších) místě. Uvidíme, jak si toto pořadí vylepší na jarním kole. Budeme jim držet palce, aby se v konečném pořadí dostala do první desítky.

Nahoru