Jarní kolo hry Plamen 2012

Dne 19. 5. 2012 se konalo jarní kolo hasičské hry Plamen. Jako každý rok se tato soutěž konala v areálu Ski hotelu v Novém Městě na Moravě, kde je pro tuto aktivitu vhodné prostředí. Jelikož bylo na podzim nepříznivé počasí, bylo potřeba dodělat ještě dvě disciplíny z podzimního kola. Celkem tedy družstva musela splnit pět soutěžních disciplín: štafeta požárních dvojic, štafeta 4x60 m, štafetový běh CTIF, požární útok s překážkami CTIF a požární útok. Na letošní jarní kolo nás jela reprezentovat dvě družstva, jak družstvo starších, tak družstvo mladších. Vzhledem k tomu, že do družstva přibyli noví členové, nebylo konečné umístění tak skvělé. Přesto je však musíme pochválit za dobrou práci. Družstvo starších se letos po přičtení bodů z podzimního kola umístilo na 24. místě z celkového počtu 26 družstev. Mladší se umístili na 16. místě z celkového počtu 18. družstev. Závěrem chci poděkovat Jitce Vencálkové a Martině Langpaulové za to, že náš hasičský kroužek vedou a že s našimi mladými hasiči poctivě trénují. A dětem bych přála příští rok lepší umístění a ať jim jejich elán vydrží.
Fota naleznete ve fotogalerii zde.

Nahoru