Aktivity sboru

Hasičský ples rok 2019 je již z námi. Nyní malé ohlédnutí: Ples se novodvorským hasičům velice vydařil a předpokládáme, že s tím bude souhlasit větší části ze všech 160 tanečníků. Piva, vína, jídla a ostatních pochutin bylo dostatek, kapela hrála dle naší představy, tedy vše se vydařilo. Závěrem děkujeme sponzorům a samozřejmě všecm pořadatelům a účastníkům plesu.

V pátek 28.12.2018 proběhla výroční valna hromada sboru, kde jsme zhodnotili kalendářní rok 2018, snědli výborný gulášek a zahrála nám kapela Víťa a Míša.

V pátek 6. července 2018 před třináctou hodinou se naši hasiči vydali na soutěž „O pohár starosty Sázavy 2018“. Při zahájení starosta Sázavy předal sázavským hasičům klíče od jejich nového vozidla. Na soutěžním útoku se předvedly skupiny dětí, žen a mužů. Náš novodvorský sbor však reprezentovalo pouze družstvo dětí poskládané z mladších i starších. Na místě se narychlo dalo dohromady družstvo žen složené z celého okrsku, za soupeře jim bylo družstvo z Bohdalova. Ženy, aniž by nacvičovaly, dokázaly, že to jde. Sluníčko peklo, bylo i potřebné občerstvení. Děti se umístili ve své kategorii na 1. místě s časem útoku 15,67 sekund. Jen škoda, že jsme při našem počtu členů sboru nedali dohromady i družstvo mužů. Ženy zachránila Lucka Rosecká a Blanka Pokorná, čas útoku 70,53 sekund. Jako rozhodčí s námi jel Josef Sobotka. Děti startoval Ivo Němec, červenou Máňu řídil Jarda Rosecký a Mercedes Martin Šmíd. Snad nás příště bude víc!

Text a foto: Bc. Ivana Bedrnová

Ve dnech 17.8. – 19.8.2018 se konal pátý ročník veletrhu hasičské a záchranářské techniky na letišti ve Hřištích. Předchozí ročníky se konaly v letech 2007, 2008, 2011 a 2014. Bylo avizováno, že se dostaví celkem 352 hasičských vozidel, a že bude překonán rekord roku 2014, kdy jich dojelo 303. Počasí nám přálo, tekutin bylo dostatek, až na ten prach všude kolem. Byl připraven bohatý doprovodný program (akce pro děti, ukázky složek IZS, let letadly a vrtulníkem, dechovka i moderní žánr, ohňostroj, simulátor nehod, houkání všech vozidel aj.) který dopoledne zahájil starosta SH ČMS, Ing. Karel Richter. Byl to bohužel jeho poslední proslov, neboť v odpoledních hodinách, ve věku 67 let, náhle zemřel. Vystavovalo zhruba 65 vystavovatelů, kteří představili své výrobky určené hasičům. Náš sbor se zařadil mezi ty sbory, které zajišťovaly občerstvení. Plánování zabralo spoustu času a příprav. Pomáhali nejen členové sboru, ale i další občané obce. Poděkování patří všem! Někteří jsou vidět na fotografiích. A těm, co vidět nejsou, máme vzkázat, že bramboráky, maso, buchty, bábovky a jiné dobroty byly super. Ivana Bedrnová

Foto: Ivana Bedrnová, Martin ŠmídV pátek 29. června 2018 hasiči celého okrsku pod záštitou Velké Losenice uspořádali pochod k ukončení školního roku na Brdičkův mlýn v Hamrech přes Peperek. Po zahájení, které proběhlo v nové zástavbě pod Peperkem, se v 17 hod. vydalo postupně několik skupinek na trasu. Děti v doprovodu rodičů i prarodičů cestou plnily různé úkoly. Čekali nás například vojačky, policajti, hasiči s první pomocí, rozeznávali jsme rostliny, značky, házeli jsme na cíl s překážkovým během. Pod skálou u mlýna jsme si všichni mohli opéci nad ohništěm klobásku a zapít ji limonádou či pivem. Poseděli jsme a celý prostor Brdičkova mlýna nám byl zdarma k dispozici. Pustili nám mlýnské kolo, mlátičku i obracečku sena. Někteří odjeli naší červenou Máňou přímo ze mlýna. Předtím jsme se s ní všichni vyfotili v místě, kde se nedávno natáčela scéna filmu Špunti na vodě. Máňa se však v kopci rozhodla stávkovat – došel benzín. Ten kdo nejel, cestu zpět absolvoval po bývalé železniční trati do Sázavy. Skupinku vytrvalců postupně cestou odvezla přivolaná auta. Pro devět posledních přijel k aleji náš nový Mercedes, zrovna zapadalo sluníčko. Počasí se vydařilo, účast byla veliká, cca 250 lidiček. Konečně začaly prázdniny!

Text a foto: Bc. Ivana Bedrnová

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – kulturní památka

Osídlení zdejší oblasti je spojeno s řádem cisterciáků ze žďárského kláštera, kteří zde zakládali hospodářské provozy. Původně středověký hamr – mechanická kovárna, měl za úkol zpracovávat železnou rudu těženou v okolí. Zanikl v 17. století. Mlýnský náhon byl poté využit pro obilní mlýn, který pracoval až do období druhé světové války. Posledními majiteli byla mlynářská rodina Brdíčků. V roce 2011 zde Technické muzeum v Brně otevřelo expozici věnovanou hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů. Jádrem expozice je plně funkční hamerské zařízení, získané z nářaďového hamru v Podhůří u Nepomuku, na kterém při speciálních akcích pracují kováři. Při běžných prohlídkách je návštěvníkům předváděna činnost vodního kola, potřebného pro provoz hamerského kladiva.

Nahoru