Aktivity sboru

V pátek 29. června 2018 hasiči celého okrsku pod záštitou Velké Losenice uspořádali pochod k ukončení školního roku na Brdičkův mlýn v Hamrech přes Peperek. Po zahájení, které proběhlo v nové zástavbě pod Peperkem, se v 17 hod. vydalo postupně několik skupinek na trasu. Děti v doprovodu rodičů i prarodičů cestou plnily různé úkoly. Čekali nás například vojačky, policajti, hasiči s první pomocí, rozeznávali jsme rostliny, značky, házeli jsme na cíl s překážkovým během. Pod skálou u mlýna jsme si všichni mohli opéci nad ohništěm klobásku a zapít ji limonádou či pivem. Poseděli jsme a celý prostor Brdičkova mlýna nám byl zdarma k dispozici. Pustili nám mlýnské kolo, mlátičku i obracečku sena. Někteří odjeli naší červenou Máňou přímo ze mlýna. Předtím jsme se s ní všichni vyfotili v místě, kde se nedávno natáčela scéna filmu Špunti na vodě. Máňa se však v kopci rozhodla stávkovat – došel benzín. Ten kdo nejel, cestu zpět absolvoval po bývalé železniční trati do Sázavy. Skupinku vytrvalců postupně cestou odvezla přivolaná auta. Pro devět posledních přijel k aleji náš nový Mercedes, zrovna zapadalo sluníčko. Počasí se vydařilo, účast byla veliká, cca 250 lidiček. Konečně začaly prázdniny!

Text a foto: Bc. Ivana Bedrnová

Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou – kulturní památka

Osídlení zdejší oblasti je spojeno s řádem cisterciáků ze žďárského kláštera, kteří zde zakládali hospodářské provozy. Původně středověký hamr – mechanická kovárna, měl za úkol zpracovávat železnou rudu těženou v okolí. Zanikl v 17. století. Mlýnský náhon byl poté využit pro obilní mlýn, který pracoval až do období druhé světové války. Posledními majiteli byla mlynářská rodina Brdíčků. V roce 2011 zde Technické muzeum v Brně otevřelo expozici věnovanou hamernictví, dřevařství a bydlení za posledních majitelů. Jádrem expozice je plně funkční hamerské zařízení, získané z nářaďového hamru v Podhůří u Nepomuku, na kterém při speciálních akcích pracují kováři. Při běžných prohlídkách je návštěvníkům předváděna činnost vodního kola, potřebného pro provoz hamerského kladiva.

V sobotu 26. května 2018 se čtyři zástupci našeho sboru zúčastnili slavnostního zahájení festivalu RE:PUBLIKA 1918-2018 v areálu výstaviště v Brně (Ivo Němec, Tomáš Němec, Josef Němec ml. a Ivana Bedrnová). V 11:20 se uskutečnilo defilé praporečníků nejméně 400 praporů SDH z České republiky, ale i ze Slovenska. Nechyběli zástupci integrovaného záchranného systému Města Brna. Praporečníkem, který si užil téměř tříhodinového slunění v uniformě byl Josef Němec ml., téměř se uvařil. V samém závěru průvodu jsme obdrželi pamětní stuhu na náš hasičský prapor. Mimo jiné jsme viděli jízdu veteránů, historickou techniku, výstavu lešení i úspěchů našich sportovců, Tatrovku Hanzelky a Zikmunda, samotného Masaryka, lidi v dobových kostýmech a ochutnali jsme i prvorepubliková jídla.

To velké množství krásných, většinou ručně vyšívaných praporů, bylo opravdu nádherné!

Text a foto I.Bedrnová.

Hasičské plesání 10.2.2018 s kapelou TANDEM - pár fotek:

Karneval pro děti 11.2.2018 s kapelou ŠAFÁŘANKA - pár foteček:

Májka stojí a čarodějnice spálena

 

Tentokráte v páte mezi svátky 29.12.2017 se hasiči sešli na valné hromadě sboru. V 18:00 hoid se sešla naše mládež, aby společně s vedoucími probrali co se v letošním roce povedlo, co se povedlo méně nebo co se nepovedlo vůbec. Poté začala valná hromada těch "starších" hasičů. Byl zhodnocen rok 2017 jak z pohledu jednotlivých akcí, tak techniky a hospodaření sboru. Proběhlo předání věrnostních stužek za činnost u sboru. Tři hasiči obdželi balíček za práci a pomoc sboru a vedoucí mladých hasičů překvapili bratry hasiče a dvě sestry hasičky, kteří jim pomáhali s kroužkem mladých hasičů, oceněním ve formě hadice z klobásy a u hasiček drobným překvapením. Na závěr proběhla diskuse a příspěvky hostů a už se všichni pustili do výborného guláše.

Nahoru