Hasiči - rok 2017 zhodnocen

Tentokráte v páte mezi svátky 29.12.2017 se hasiči sešli na valné hromadě sboru. V 18:00 hoid se sešla naše mládež, aby společně s vedoucími probrali co se v letošním roce povedlo, co se povedlo méně nebo co se nepovedlo vůbec. Poté začala valná hromada těch "starších" hasičů. Byl zhodnocen rok 2017 jak z pohledu jednotlivých akcí, tak techniky a hospodaření sboru. Proběhlo předání věrnostních stužek za činnost u sboru. Tři hasiči obdželi balíček za práci a pomoc sboru a vedoucí mladých hasičů překvapili bratry hasiče a dvě sestry hasičky, kteří jim pomáhali s kroužkem mladých hasičů, oceněním ve formě hadice z klobásy a u hasiček drobným překvapením. Na závěr proběhla diskuse a příspěvky hostů a už se všichni pustili do výborného guláše.

Nahoru