Aktivity sboru

Den "D" nastal 5.7.2015. Po několika týdnech přípravy, kdy se výbor sboru scházel každou neděli a vše kolem oslav naplánoval a postupně připravoval za součinnosti s dalšími členy sboru. Týden před oslavami se činnost k přípravě oslav stupňovala, kdy jsem se scházeli každý podvečer a dolaďovali vše do konečné podoby. A nakonec se v soboru vše doladilo do konečné podoby a mohlo se začít v neděli ráno slavit. viz. "Příprava na oslav v plném nasazení". V rámci přípravy bylo připraveno a vyrobeno "Tablo k výročí 120 let SDH Nové Dvory", "Brožura ke 120 výročí" a v kulturním domě byla připraven výstavka fotograficí a úspěchů sboru.

Byl připraven následující program oslav:

09:30 prezence na slavnostní schůzi
10:00 slavnostní schůze hasičů s obědem
12:30 koncert dechové hudby Rebelka
13:30 mše svatá s žehnáním hasičského praporu
14:30 koncert dechové hudby Rebelka
15:00 slavnostní průvod obcí s položením věnce na památku padlých u místní kaple
16:00 koncert dechové hudby Rebelka
16:30 ukázky hasičských činností,skákací hrad
18:30 Pokácení máje v obci
19:00 zábava v KD s kapelou Fortuna

Defacto jsme celé oslavy zahájili "Slavnostní schůzí". Po prvnotním přivítání účastníků a hostů starostou sboru následovali přednesy jednotlivých členů výboru, které se týkaly historie sboru, techniky sboru, kulturních a sportovních činností sboru vč. kroužku mladých hasičů a referátu k 5. výročí od konání Rekordu v dálkové dopravě vody. Dále vystoupila starostka obce a předala hasičů krásnou stuhu na prapor věnovanou Obcí Nové Dvory. Poté byla předána vyznamenání členům sboru, vystoupily hosté a již se podával velice chutný oběd, který pro nás připravil p. Křesťan z Motorestu Nové Ransko. Cca od 13:00 hodin začala k tanci a poslechu hrát kapela Rebelka a od 13.30 hod. byla sloužena mše svatá ukončená žehnáním našeho krásného praporu a připevněním druhé nádherné stuhy jejím kmotrem M.Blažkem. A již zněly další tóny Rebelky a do toho naši nejmladší hasiči předvedli celkem tři hasičské útoky. Při posledním útoku došlo k rozpojení hasic, což postříkalo větší část návštěvníků, což bylo z jejich strany ve velmi horkém dni více než vítané. Něco málo po 15 hodině, kdy došlo ke zdržení díky praporečníkovi, který se "zapovídal" s panem farářem, se průvod našich hasičů, hasičů z okolních sborů, kapely Rebelka a také za účasti občanů obce vydal směrem k místní kapličce, kde byl umístěn věnec k památníku padlých občanů Nových Dvorů za 1. světové války a poté se průvod vrátil zpět před kulturní dům. Kolem 16 hodiny přijeli hasiči z Přibyslavi a představili jejich zásahovou techniku a také dorazila plošina HZS ze Žďáru nad Sázavou a to opět za doprovodu Rebelky. Krátce po 18 hodině byla pokácena májka a začala zábava s kapelou Fortuna, oproti programu, venku před kulturním domem.

Novodvorští hasiči si tímto dovolují poděkovat starostce obce, zastupitelům a obecnímu úřadu za plnou podporu při uspořádání oslav sboru, dále pak děkují Martinu Blažkovi za vše co pro sbor do této doby udělal a doufáme, že udělá i do budoucna. Poděkování též zaslouží ZD Velká Losenice za podporu. Samozřejmě, že nesmíme opomenout poděkovat všem členům sboru, kteří se zasloužili o přípravu a také o zdárný průběh celých oslav. Ještě jednou všem děkujeme.

U příležitosti oslav 120 let SDH Nové Dvory byla vytvořena brožura, která je k nahlédnutí ZDE.

Historická fota sboru k nahlédnutí ZDE.

Celá oslava byla natáčena kameramanem p. Prchalem. Z tohoto natáčení bude vytvořeno cca 1 hod. video. Předpokládáme vytvoření CD s tímto videem vč. fotografií z oslav. Více informací sdělíme prostřednictvím webových stránek a vyhlášením rozhlasem vč. zaslání smsky.

Několi videí k nahlédnutí:

   

  

Příprava na oslavy v plném nasazení:

Oslava 120 let SDH Nové Dvory v plném proudu:

FOTO A VIDEA: Šmíd Martin

V pátek 1.5.2015 se hasiči sešli v 9:00 hod. u hasičské zbrojnice se svojí výzbrojí (motyky,lopaty,vidle a kotouče) a vyrazili směr "koupaliště", aby provedli jeho vyčištění. Děkujeme všem, kteří se akce aktvině účastnili. O vykonané práci vypovídají fotografie níže.

V pátek 24.4.2015 v 17:00 hodin se v naší obci rozezněla siréna na hasičské zbrojnici a signalizovala tímto výjezd a naštěstí to byl výjezd pouze cvičný a nikoliv ostrý. Hasiči vyrazili na předem naplánované cvičení v rámci okrsku Velká Losenice a to na námětové cvičení, které se konalo v okolí rozhledny Rosička. Hlavním cílem byla nakonec samotná rozhledna Rosička, která se "ocitla v plamenech". Na námětové cvičení se sjedli téměř všechny sboru okrsku. Celá akce se vydařila, za 45 minut od nahlášení události se podařilo dostat vodu až na místo určení. Hlavním mottem celé akce je "vyzkoušet a otestovat techniku pro případné zásahy ve svých obcíh po zimě". Po úspěšné akci došlo i na občerstvení a pak hurá zpět do svých hasičáren, připravovat se na další akce. Námětové cvičení se povedlo ke spokojenosti všech zúčastněných a všichni se již těší na rok 2016.

 

Nahoru