Aktivity sboru

Tentokráte v páte mezi svátky 29.12.2017 se hasiči sešli na valné hromadě sboru. V 18:00 hoid se sešla naše mládež, aby společně s vedoucími probrali co se v letošním roce povedlo, co se povedlo méně nebo co se nepovedlo vůbec. Poté začala valná hromada těch "starších" hasičů. Byl zhodnocen rok 2017 jak z pohledu jednotlivých akcí, tak techniky a hospodaření sboru. Proběhlo předání věrnostních stužek za činnost u sboru. Tři hasiči obdželi balíček za práci a pomoc sboru a vedoucí mladých hasičů překvapili bratry hasiče a dvě sestry hasičky, kteří jim pomáhali s kroužkem mladých hasičů, oceněním ve formě hadice z klobásy a u hasiček drobným překvapením. Na závěr proběhla diskuse a příspěvky hostů a už se všichni pustili do výborného guláše.

Nové hasičské auto Mercedes Sprinter již slouží Novodvorským hasičům. 

PODPORIL KV 240x80

Ačkoliv byla předpověď počasí velmi špatná a mělo pršet, nakonec vše dopadlo dobře a kolem 12:30 hodiny jsme na kontrolním stanovišti přivítali první posádky závodu veteránů 1000 mil československých Praha - Bratislava - Praha. Všechny vozy, které projely naším kontrolním stanovištěm můžete shlédnout ve fotogalerii pod článkem. Po projetí poslední posádky začaly přípravy tradičního dětského dne a začal samostný den dětí v Nových Dvorech o který se postarali především naše ženy hasičky (i nehasičky) za což jim patří dík. Chlapi tuto část odpoledne nechali na ženách a zašli na nohejbálek. Kolem 17 hodiny začaly přípravy na skácení tradiční Novodvorské máje a tak se stalo kolem 18 hodiny. Taneční zábavu jsme kvůli nepřízni počasí zrušili, ale i tak jsme při reprodukované hudbě vydrželi do pozdních nočních hodin a někteří i déle. Po celý den jsme konzumovali výborné prasátko, ať už kolem poledního ovárek a pečená žebírka, tak po celé odpoledne suprově upečené selátko, které jsme dostali za sběr kamení. Závěrem patří poděkování všem, kteří akci připravili, také těm kteří se starali o výčep a především chlapíkům, kteří nám upekli výborné prasátko.

Foto a video: Šmíd Martin

 

 

Po Janu Žižkovi dobylo hrad Ronov téměr 200 dětí a rodičů hasičského okrsku Velká Losenice a to v pátek 30.6.2017. Počasí pro dobytí hradu bylo naprosto skvělé a krásně slunečné. Všichni účastníci pochodu na hrad Ronov se sešli před kulturním domem v Nových Dvorech. Zde se rozdělili na celkem 11 skupin a v 17:00 hod. vyrazila první skupina směr hrad Ronov plnit celkem 7 úkolů a samozřejmě také "dobýt" hrad. Děti plnili úkoly s velkoou vervou a všem se vše nakonec podařilo splnit. Odměnou jim bylo opékání buřtů a něco málo k pití v oboře na samém závěru pochodu. Myslíme, že si všichni zaslouží pochvalu, účastníci za zdolání celé trasy bez úrazu a pořadatelům za výběr super místa celého pochodu a za přípravu občerstvení pro všechny účastníky.

Závěrem děkujeme Doc. MVDR. Karlu BUKOVJANOVI, CSc, který nám umožnil vstup do jeho obory vč. hradu Ronov a také za možnost střílení na "běžící ocelová zvířátka"  a za možnost opékání buřtů přímo v oboře.

Foto: Šmíd Martin

V sobotu 6.5.2017 se sešlo cca 20 mladších i starších hasičů na brigádu ve sběru kamení pro místní zemědělské družstvo. Za toto usílí dostanou hasiči pašíka na rožeň, kterého napíchneme na rožen a opečeneme při akci hasičů, která se uskuteční 17.6.2017 - pozvánka ZDE.

 

Nahoru