Aktivity sboru

V sobotu 4.2.2017 se v našem kulturní domě uskutečnil tradiční hasičský ples, na které se sešlo téměř 200 tance chtivých hasičů, hasiček a dalších tanečníků. K tanci a poslechu hrála kapela FORTUNA. Plesání se velice vydařilo, vše se snědlo, pivo vypilo. Zbylo pouze trochu vína a více kořalky. Děkujeme všem účastníkům a také všem sponzorům plesu. Poděkování určitě zaslouží všichni, kdo se podíleli na přípravě a konání plesu a všem, kteří se o účastníky starali jak v kuchyni, ale i u vstupu a tomboly a samozřejmě o patro výše "u kořalky".

Pár fotek z přípravy i samotného plesu:

V sobotu 10.12.2016 se hasiči sešli na valné hromadě sboru. Ještě předtím se sešla naše mládež, aby společně s vedoucími probrali co se v letošním roce povedlo, co se povedlo méně nebo co se nepovedlo vůbec. Poté začala valná hromada těch "starších" hasičů. Byl zhodnocen rok 2016 jak z pohledu jednotlivých akcí, tak techniky a hospodaření sboru. Proběhlo předání dvou věrnostních stužek za 60 let činnosti u sboru bratrům Sobotkovi č.p. 71 a Kajukovi č.p. 17. Poté proběhla diskuse a příspěvky hostů a už se všichni pustili do výborné svíčkové.

Několik Novodvorských hasiči se účastnilo oslav 130 let SDH Velká Losenice. Foto Ivana Bedrnová.

Hasičský zájezd (24.9.2016) Foto: Ivana Bedrnová

Den dětí s kácením máje 2016 fotograficky

  

Nahoru