Podzimní kolo hry Plamen

V sobotu 8. října 2011 se opět konalo podzimní kolo hasičské hry Plamen. Po hodně letech slibování, že na soutěž pojedeme Máňou, se našim mladým hasičům toto přání konečně splnilo. Máňa byla v provozu, a tak jsme nakonec jeli všichni, i když na soutěž bylo zapsáno pouze družstvo "starších" v němž nás letošní rok reprezentovali: David Vencálek, Lucka Štursová, Tomáš Němec, Maruška Fišarová a Anetka Pešková. Letošní rok se udělala menší změna, a tak jsme místo do Mostiště zavítali poprvé do Bobrové. Jelikož se letos počasí moc nevydařilo, rozhodli se pořadatelé z důvodu bezpečnosti, uspořádat pouze jednu soutěžní disciplínu - branný závod všestrannosti. Zbývající dvě disciplíny si družstva dodělají v jarním kole spolu s ostatními disciplínami. Jako každý rok se družstvo muselo "prokousat" různými disciplínami jeko je např. střelba ze vzduchovky, základy topografie, požární ochrana nebo základy první pomoci. I přes špatné počasí byla účast na tomto kole opravdu veliká. Důkazem toho je 45 hlídek v kategorii starších. Naše družstvo je podle průběžného hodnocení na 33. místě, což vůbec není špatný výsledek. Takže jim budeme držet pěsti, aby se jim i v jarním kole dařilo stejně dobře.
Fota ve fotogalerii zde.

Nahoru