Hasiči: podzimní kolo hry Plamen Svratka 2015

V sobotu 10.10.2015 jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen ve Svratce.Soutěže se zúčastnilo celkem 22 našich dětí. Mladší družstvo v počtu 10 dětí, starší družstvo v počtu 10 dětí a 2 děti za dorost, s kterými soutěžili i dva z družstva starších.Soutěž probíhala ve třech samostatných disciplínách:

Štafeta  4 x 60m , Dvojičky a Orientační běh s plněním úkolů(střelba, poznávání topografických značek, vázání uzlů, zdravověda, určení azimutu , určení hasících prostředků a šplh na laně) – obě družstva měla dva pokusy a vždy lepší čas se počítal. Tudíž se mohli vystřídat všechny děti.

Celkem se soutěže zúčastnilo 67 družstev celého okresu. Naše obě družstva se umístila na krásném 13. místě. Myslíme, že se jim to všem výborně povedlo a děti si to i přes ne příliš vydařené počasí užili. Ještě za zmínku stojí , že nás celou dobu povzbuzoval i náš nejmladší člen Samík i s tatínkem Filipem. Úspěchem pro nás vedoucí je, že jsme se vrátili v plném počtu a ve zdraví.

Lucka a Věrka

       

Nahoru