Kde jsme všude hasili?

Významné zásahy v historii sboru v obci Nové Dvory od roku 1900: 

 1932  strojírna p. Marka č.p. 54
 1935  stavení p. Fišara č.p. 33
 1949  stavení p. Tománka č.p. 39
 1957  stavení p. Mokrého č.p. 14
 1966  porážka p. Roseckého č.p. 4
 1966  stodola p. Němce č.p. 6
 1970  stavení p. Halíka č.p. 30
 1984  brikety v KD v č.p. 70
 1993  dvůr p. Marka č.p. 54
 1998  sláma p. Benc č.p. 65
 2000  les v lokalitě na Učitelce
 2001  trať u Ronova
 2004  les v lokalitě Starý Dvůr
 2009  les v lokalitě Starý Dvůr 


Další požáry u kterých sbor zasahoval: 

 1961  3 domy v Malé Losenici
 1970  sklad píce v Sázavě
 1972  objekt v České Mezi
 1975  les v Pořežíně
 1975  starý objektve Velké Losenici
 1975  starý objekt v Sázavě
 1985  u p.Zicha v Pořežíně
 1985  u p.Sobotky v Malé Losenici
 2002  v Pořežíně u Lacinů
 2003  vlaková stanice Nížkov
 2008  v Ronově firma APOLY

 

Výňatek ze zprávy velitele JPO II Přibyslav:

 

Nahoru